Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Rokotuskattavuus
Rokotuskattavuuden noston panokset kannattanee suunnata niihin kansalaisiin, joiden rokottamattomuutta selittävät arkiset, eivät ideologiset syyt
Pääkirjoitus

Ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den noston pa­nok­set kan­nat­ta­nee suun­na­ta niihin kan­sa­lai­siin, joiden ro­kot­ta­mat­to­muut­ta se­lit­tä­vät ar­ki­set, eivät ideo­lo­gi­set syyt

08.10.2021 20:00 37
Tilaajille
Rokotteiden uusjako arveluttaa – rokotekattavuuden noustessa painotetun jakelun hyödyt voivat haihtua ilmaan
Pääkirjoitus

Ro­kot­tei­den uusjako ar­ve­lut­taa – ro­ko­te­kat­ta­vuu­den nous­tes­sa pai­no­te­tun jakelun hyödyt voivat haihtua ilmaan

30.03.2021 20:00 13
Tilaajille