Rekkaliikenne
Massiivinen rekka-autojen kokoontuminen valloitti Syötteen viikonloppuna: Valot vilkkuivat ja torvet soivat

Mas­sii­vi­nen rek­ka-au­to­jen ko­koon­tu­mi­nen val­loit­ti Syöt­teen vii­kon­lop­pu­na: Valot vilk­kui­vat ja torvet soivat

14.09.2020 10:26 5
Tilaajille
Rekka jäi jumiin sillan alle Teknologiakylässä Oulussa

Rekka jäi jumiin sillan alle Tek­no­lo­gia­ky­läs­sä Oulussa

13.08.2020 15:56 10
Oulun yliopistossa kehitettiin mittausperävaunu, jolla pystytään mittaamaan raskaan ajoneuvon renkaiden käyttäytymistä – mahdollistaa renkaiden testaamisen kotimaisissa olosuhteissa

Oulun yli­opis­tos­sa ke­hi­tet­tiin mit­taus­pe­rä­vau­nu, jolla pys­ty­tään mit­taa­maan raskaan ajo­neu­von ren­kai­den käyt­täy­ty­mis­tä – mah­dol­lis­taa ren­kai­den tes­taa­mi­sen ko­ti­mai­sis­sa olo­suh­teis­sa

03.06.2020 08:16 0