Oulun yli­opis­tos­sa ke­hi­tet­tiin mit­taus­pe­rä­vau­nu, jolla pys­ty­tään mit­taa­maan raskaan ajo­neu­von ren­kai­den käyt­täy­ty­mis­tä – mah­dol­lis­taa ren­kai­den tes­taa­mi­sen ko­ti­mai­sis­sa olo­suh­teis­sa

Oulun yliopiston tutkimusryhmä on kehittänyt kuorma-auton perävaunussa käytettävän laitteiston, jolla pystytään mittaamaan raskaan ajoneuvon renkaiden käyttäytymistä erilaisilla ajoalustoilla. Laitteistolla saatavan tutkimustiedon avulla voidaan parantaa ajoneuvojen rengas- ja ajoturvallisuutta sekä energiatehokkuutta.

Tutkimusryhmä korostaa, että ajoneuvon renkaiden voimantuoton tutkimus on erityisen tärkeää, kun selvitetään nykyistä raskaampien ajoneuvoyhdistelmien käyttöönottoa liikenteeseen sekä tutkittaessa autonomisen ajamisen mahdollisuuksia. Oulun yliopiston tutkijat ovat tehneet rengasmittauslaitteiston kehittämisessä yhteistyötä Nokian Raskaiden Renkaiden sekä ruotsalaisten VTI:n, Volvon ja Scanian kanssa.

- Rengasmallinnuksen parametrien määritykset voidaan tehdä nyt kotimaassa, kun aiemmin vastaavat mittaukset on pitänyt tehdä ulkomaisissa testauslaitoksissa. Raskaan kaluston renkailla on suuri vaikutus tiekuljetusten ympäristöystävällisyyteen sekä luonnollisesti liikenneturvallisuuteen, Nokian Raskaiden Renkaiden tuotepäällikkö Teppo Siltanen kommentoi tutkimuksen hyötyjä tiedotteessa.

Auto- ja työkonetekniikan tutkimusryhmän kehittämä mittausperävaunu on neliakselinen kuorma-auton varsinainen perävaunu, jonka runko on katkaistu keskeltä. Keskelle perävaunua on rakennettu mittauslaitteistolla varustettu oma akseli, johon mitattava rengas asennetaan.

Mitattavaa rengasta voidaan kuormittaa maksimissaan kuuden tonnin kuormalla, kääntää ympäri pystyakselin ja pitkittäisakselin suuntaisesti, sekä tulevaisuudessa myös jarruttaa omana kokonaisuutena. Renkaan ja tien kontaktipintojen reaktioita mitataan kameratekniikalla ja antureilla. Tutkimusryhmä on suunnitellut mittauslaitteen ja perävaunun rakennemuutokset diplomityönä.

Mittausperävaunu on kehitetty osana Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamaa monitieteistä EAKR-hanketta, jossa tutkittiin autonomisten työkoneiden ja ajoneuvojen arktisen testausympäristön kehittämistä Oulun yliopiston kampuksella ja Ouluzone-moottoriurheilukeskuksessa.