Tulipalot: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ratahankkeet
Ylivieskan ja Iisalmen välisen rataosan sähköistys on valmistunut – Kaupallisen liikenteen aloittaminen vaatii vielä Traficomin käyttöönottoluvan

Yli­vies­kan ja Ii­sal­men välisen ra­ta­osan säh­köis­tys on val­mis­tu­nut – Kau­pal­li­sen lii­ken­teen aloit­ta­mi­nen vaatii vielä Tra­fi­co­min käyt­töön­ot­to­lu­van

06.02.2024 17:03 4
Tilaajille
Heikosti perusteltu Turun "tunnin juna" saamassa uuden hallituksen työntöapua, ja siinä näkyy tulevan pääministerin kotipaikka
Pääkirjoitus

Hei­kos­ti pe­rus­tel­tu Turun "tunnin juna" saa­mas­sa uuden hal­li­tuk­sen työn­töa­pua, ja siinä näkyy tulevan pää­mi­nis­te­rin ko­ti­paik­ka

13.06.2023 20:00 47
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen alueen pi­det­tä­vä puo­len­sa – roh­keas­ti toimien Koil­lis­kai­ran asuk­kail­la on mah­dol­li­suu­det saada myös val­tio­val­lan hy­väk­syn­tä ta­voit­tei­den taakse

16.09.2021 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puolet Suo­mes­ta unoh­det­tu ra­ta­ver­kos­ton ke­hit­tä­mi­ses­sä

05.03.2021 05:30 5
Tilaajille