Taksiliikenne: Vi­ran­omai­set rat­sa­si­vat takseja Oulun seu­dul­la, puut­tei­ta yli nel­jän­nek­ses­sä ta­pauk­sis­ta

Onnettomuudet: Hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan Oulussa Kuu­sa­mon­tiel­lä

Rahanpesu
MV-lehden moderaattorina toimineen naisen rahanpesutuomio pysyi hovissa

MV-leh­den mo­de­raat­to­ri­na toi­mi­neen naisen ra­han­pe­su­tuo­mio pysyi hovissa

17.11.2020 16:01 1
Tilaajille
Yksityisasiakkaalle tulee helposti selvityspyyntö, miksi rikollisjärjestöjen miljardit läpäisevät pankkien valvonnan? Näin likainen raha kulkee huomaamatta pankista ja maasta toiseen

Yk­si­tyis­asiak­kaal­le tulee hel­pos­ti sel­vi­tys­pyyn­tö, miksi ri­kol­lis­jär­jes­tö­jen mil­jar­dit lä­päi­se­vät pank­kien val­von­nan? Näin li­kai­nen raha kulkee huo­maa­mat­ta pan­kis­ta ja maasta toiseen

22.09.2020 19:38 3
Osaomistaja Terrafamen rasitteena – olisi Sotkamossa toimivan kaivosyhtiön etu, jos se pääsisi eroon kiusallisen mainehaitan aiheuttavasta vähemmistöomistajastaan
Pääkirjoitus

Osa­omis­ta­ja Ter­ra­fa­men ra­sit­tee­na – olisi Sot­ka­mos­sa toi­mi­van kai­vos­yh­tiön etu, jos se pääsisi eroon kiu­sal­li­sen mai­ne­hai­tan ai­heut­ta­vas­ta vä­hem­mis­tö­omis­ta­jas­taan

21.09.2020 20:00 1
Tilaajille
Yle: Valtava tietovuoto paljastaa pankkien laiminlyövän rahanpesun ehkäisyn – tiedoissa mainittu Nordea, Jokereiden rahoittaja sekä Terrafamen osakas Trafigura

Yle: Valtava tie­to­vuo­to pal­jas­taa pank­kien lai­min­lyö­vän ra­han­pe­sun eh­käi­syn – tie­dois­sa mai­nit­tu Nordea, Jo­ke­rei­den ra­hoit­ta­ja sekä Ter­ra­fa­men osakas Tra­fi­gu­ra

20.09.2020 22:36 7