puheterapia
Yhä useampi puheterapeutti työskentelee kunnan sijaan yrityksessä – yksityiselle puolelle vetävät paremmat palkat ja mahdollisuudet vaikuttaa työhön

Yhä useampi pu­he­te­ra­peut­ti työs­ken­te­lee kunnan sijaan yri­tyk­ses­sä – yk­si­tyi­sel­le puo­lel­le vetävät pa­rem­mat palkat ja mah­dol­li­suu­det vai­kut­taa työhön

25.08.2020 06:00
Tilaajille