Psykoterapiakeskus Vastaamo

Vas­taa­mon tie­to­mur­ron uh­reil­ta yli sata pyyntöä uudesta hen­ki­lö­tun­nuk­ses­ta – yhtään ano­mus­ta ei ole hy­väk­syt­ty pelkän tie­to­mur­ron pe­rus­teel­la

12.03.2021 18:30
Tilaajille

Yle: Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mo on haettu kon­kurs­siin – psy­ko­te­ra­pia­pal­ve­lut siir­ty­mäs­sä Verveen

11.02.2021 14:31 3

Vas­taa­mon tu­le­vai­suus pun­ta­ril­la tors­tai­na: jat­kuu­ko toi­min­ta? MTV: Yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­ja Heini Pirt­ti­jär­vi erosi teh­tä­väs­tään

26.01.2021 09:17