Protestit
Zimbabwe vaientaa vastarintaa kovin ottein – pidätettyjä aktivisteja uhkaa jopa vuosikymmenen vankilatuomio

Zim­bab­we vaien­taa vas­ta­rin­taa kovin ottein – pi­dä­tet­ty­jä ak­ti­vis­te­ja uhkaa jopa vuo­si­kym­me­nen van­ki­la­tuo­mio

26.07.2020 16:23 0
Nuorten katuprotesti päättyi kymmenien pidätykseen Moskovassa – "Täällä tapetaan homoja ja lyödään naisia, eikä ketään koskaan vaadita vastuuseen"

Nuorten ka­tu­pro­tes­ti päättyi kym­me­nien pi­dä­tyk­seen Mos­ko­vas­sa – "Täällä ta­pe­taan homoja ja lyödään naisia, eikä ketään koskaan vaadita vas­tuu­seen"

15.07.2020 23:24 2
Serbia taipui mielenosoittajien tahtoon – viikonlopuksi kaavailtuja uusia koronarajoituksia lievennettiin

Serbia taipui mie­len­osoit­ta­jien tahtoon – vii­kon­lo­puk­si kaa­vail­tu­ja uusia ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia lie­ven­net­tiin

09.07.2020 20:24 1
Serbiassa leimahti protesti uudelleen asetettuja koronarajoituksia vastaan – maan sairaalat ovat täynnä ja hoitohenkilökunta uupunut

Ser­bias­sa lei­mah­ti pro­tes­ti uu­del­leen ase­tet­tu­ja ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia vastaan – maan sai­raa­lat ovat täynnä ja hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta uupunut

08.07.2020 17:53 0
Etiopialainen suosikkilaulaja haudattiin mittavien turvajärjestelyjen saattelemana

Etio­pia­lai­nen suo­sik­ki­lau­la­ja hau­dat­tiin mit­ta­vien tur­va­jär­jes­te­ly­jen saat­te­le­ma­na

02.07.2020 15:01 0
Ranskassa poliisit marssivat protestiksi hallitukselle – he kokevat joutuneensa syntipukiksi rasismin vastaisten mielenosoitusten vuoksi

Rans­kas­sa po­lii­sit mars­si­vat pro­tes­tik­si hal­li­tuk­sel­le – he kokevat jou­tu­neen­sa syn­ti­pu­kik­si ra­sis­min vas­tais­ten mie­len­osoi­tus­ten vuoksi

12.06.2020 21:00 0
Aktivistisukupolven tyytymättömyys purskahti Yhdysvaltojen kaduille – poliisin väkivalta on yksi useista protestin aiheista

Ak­ti­vis­ti­su­ku­pol­ven tyy­ty­mät­tö­myys purs­kah­ti Yh­dys­val­to­jen ka­duil­le – po­lii­sin vä­ki­val­ta on yksi useista pro­tes­tin ai­heis­ta

02.06.2020 20:37 1
USA:n protestien pelätään aiheuttavan toisen korona-aallon – tartuntariskiä nostaa poliisin käyttämä kyynelkaasu

USA:n pro­tes­tien pe­lä­tään ai­heut­ta­van toisen ko­ro­na-aal­lon – tar­tun­ta­ris­kiä nostaa po­lii­sin käyt­tä­mä kyy­nel­kaa­su

01.06.2020 12:05 0