Pesäpallo: Lippo kaipaa ri­pauk­sen ren­tout­ta koh­ta­lon­ot­te­luun Sii­lin­jär­vel­le – "Turha varman päälle te­ke­mi­nen pitää saada pois"

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Poliitikko

Arvio: Mikko Alatalo esiin­tyy entistä avoi­mem­pa­na tänään tors­tai­na jul­kais­ta­vas­sa elä­mä­ker­ras­sa

27.08.2020 06:00
Tilaajille
Kolumni

Onko po­li­tiik­ka liian vaikeaa kan­sa­ne­dus­ta­jil­le? – "Se ei on­nis­tu, jos aivoja ra­sit­ta­vat pik­ku­näp­pä­rä kisailu ja loputon huo­mion­ha­ku"

25.08.2020 12:00 5
Tilaajille
Kolumni

Sanasta po­lii­tik­koa, sar­ves­ta härkää – kenen suulla po­lii­tik­ko puhuu ja kenelle kon­sult­ti on lo­jaa­li?

12.06.2020 12:00
Tilaajille
Kolumni

Po­li­tiik­ka on portti vies­tin­tä­toi­mis­toi­hin, entiset po­lii­ti­kot tie­tä­vät ajoi­tuk­sen mer­ki­tyk­sen

25.05.2020 10:00 1
Tilaajille