vastaa kyselyyn: Tuetko työn­te­ki­jä­jär­jes­tö­jen mie­len­il­mauk­sia ja lak­ko­ja?

Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Jääkiekko: Miksei Saku Mäen­alas­ta pääs­tet­ty NHL-lei­ril­le?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos
Kuukausi
Lyijyakkuja ja litiumparistoja sisältänyt rekan perävaunu tuhoutui palossa Ylivieskassa – palosta levisi vaarallista kaasua

Lyi­jy­ak­ku­ja ja li­tium­pa­ris­to­ja si­säl­tä­nyt rekan pe­rä­vau­nu tu­hou­tui palossa Yli­vies­kas­sa – palosta levisi vaa­ral­lis­ta kaasua

21.09.2023 19:36
Tiskikone syttyi tuleen Kalajoella – pelastuslaitos muistuttaa, että kodinkoneita pitää käyttää valvotusti

Tis­ki­ko­ne syttyi tuleen Ka­la­joel­la – ­pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa, että ko­din­ko­nei­ta pitää käyttää val­vo­tus­ti

20.09.2023 11:51 3
Intiön kappelin krematoriossa ongelmia vain kaksi viikkoa uudelleen avaamisen jälkeen – luukku jäi auki ja savu pöllähti sisälle

Intiön kap­pe­lin kre­ma­to­rios­sa on­gel­mia vain kaksi viikkoa uu­del­leen avaa­mi­sen jälkeen – ­luuk­ku jäi auki ja savu pöl­läh­ti sisälle

19.09.2023 13:08
Tilaajille
Piipun päässä loimottava liekki Laanilassa aiheutti palohälytyksen – palomestari muistuttaa mistä on kyse

Piipun päässä loi­mot­ta­va liekki Laa­ni­las­sa ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen – pa­lo­mes­ta­ri muis­tut­taa mistä on kyse

12.09.2023 17:44 11
Auto syttyi palamaan Nelostiellä Kempeleen ja Zatelliitin välillä – liikenne ruuhkautui noin puoleksi tunniksi

Auto syttyi pa­la­maan Ne­los­tiel­lä Kem­pe­leen ja Za­tel­lii­tin välillä – lii­ken­ne ruuh­kau­tui noin puo­lek­si tun­nik­si

08.09.2023 15:38 2
Kyy luikerteli omakotitalon keittiöön Pyhäjärvellä

Kyy lui­ker­te­li oma­ko­ti­ta­lon keit­tiöön Py­hä­jär­vel­lä

02.09.2023 13:19 5
Mökki tuhoutui palossa Ylikiimingin Isosaaressa – rakennus oli tyhjillään palon syttyessä

Mökki tu­hou­tui palossa Yli­kii­min­gin Iso­saa­res­sa – ra­ken­nus oli tyh­jil­lään palon syt­tyes­sä

01.09.2023 15:52
Sisälle savuttavat takat työllistävät nyt pelastajia Pohjois-Suomessa – muista maltti sytyttämisessä, niin voit välttyä isoilta murheilta

Sisälle sa­vut­ta­vat takat työl­lis­tä­vät nyt pe­las­ta­jia Poh­jois-Suo­mes­sa – muista maltti sy­tyt­tä­mi­ses­sä, niin voit välttyä isoilta mur­heil­ta

28.08.2023 19:33 23
Tilaajille
Pelastusrikkomuksista poikkeuksellisen paljon ilmoituksia – Oulun poliisin tietoon on tullut  "nakit ja muusi" –hälytyksiä

Pe­las­tus­rik­ko­muk­sis­ta poik­keuk­sel­li­sen paljon il­moi­tuk­sia – Oulun po­lii­sin tietoon on tullut "nakit ja muusi" –hä­ly­tyk­siä

27.08.2023 06:00 5
Tilaajille
Vanhemmat
Lentokentäntiellä Oulussa sattui peräänajokolari

Len­to­ken­tän­tiel­lä Oulussa sattui pe­rään­ajo­ko­la­ri

24.08.2023 18:49 3
Ilotulitus sallittua venetsialaisissa lauantaina – Raketteja ei kuitenkaan saa ampua taajamissa, Oulunsalossa tai Kuusamon lentokentän lähitienoilla, ja sallittu aika on kuusi tuntia

Ilo­tu­li­tus sal­lit­tua ve­net­sia­lai­sis­sa lauan­tai­na – Ra­ket­te­ja ei kui­ten­kaan saa ampua taa­ja­mis­sa, Ou­lun­sa­los­sa tai Kuu­sa­mon len­to­ken­tän lä­hi­tie­noil­la, ja sal­lit­tu aika on kuusi tuntia

22.08.2023 16:22 22
Hälytysajoneuvon edellä ajaessa on turha hätiköidä – nykyohjeen mukaan hätävilkut ja tasainen vauhti ovat tärkeimpiä asioita

Hä­ly­tys­ajo­neu­von edellä ajaessa on turha hä­ti­köi­dä – ny­ky­oh­jeen mukaan hä­tä­vil­kut ja ta­sai­nen vauhti ovat tär­keim­piä asioita

20.08.2023 08:00 7
Tilaajille
Auto kolaroi betoniporsaaseen Äimärautiolla Oulussa

Auto kolaroi be­to­ni­por­saa­seen Äi­mä­rau­tiol­la Oulussa

19.08.2023 15:16 2
Pihvit kärähtivät grillissä ja savua tunkeutui kattorakenteisiin – raahelaiseen rivitaloon hälytettiin pelastuslaitos

Pihvit kä­räh­ti­vät gril­lis­sä ja savua tun­keu­tui kat­to­ra­ken­tei­siin – raa­he­lai­seen ri­vi­ta­loon hä­ly­tet­tiin pe­las­tus­lai­tos

17.08.2023 20:03
Nuorisojoukko jäi jumiin Tuirassa, hissin ovi ei auennutkaan  – "Alkoi ahdistaa ja tuli kuuma"

Nuo­ri­so­jouk­ko jäi jumiin Tui­ras­sa, hissin ovi ei auen­nut­kaan – "Alkoi ah­dis­taa ja tuli kuuma"

17.08.2023 17:00 11
Tilaajille
Torkahtaminen kesken ruuanlaiton toi pelastuslaitoksen paikalle Alppilassa

Tor­kah­ta­mi­nen kesken ruuan­lai­ton toi pe­las­tus­lai­tok­sen pai­kal­le Alp­pi­las­sa

11.08.2023 23:08
Pallogrillin liekit aiheuttivat hälytyksen Etu-Lyötyssä – parvekegrillaus on täysin laillista puuhaa, kun järki pysyy mukana

Pal­lo­gril­lin liekit ai­heut­ti­vat hä­ly­tyk­sen Etu-Lyö­tys­sä – par­ve­ke­gril­laus on täysin lail­lis­ta puuhaa, kun järki pysyy mukana

11.08.2023 22:22 12
Jätekasa syttyi palamaan Ruskon jätekeskuksella Oulussa

Jä­te­ka­sa syttyi pa­la­maan Ruskon jä­te­kes­kuk­sel­la Oulussa

06.08.2023 22:13 4
Sivullisen ansiokas toiminta pelasti Kiiminkijoen virran vietäväksi joutuneen uimarin Ylikiimingissä

Si­vul­li­sen an­sio­kas toi­min­ta pelasti Kii­min­ki­joen virran vie­tä­väk­si jou­tu­neen uimarin Yli­kii­min­gis­sä

06.08.2023 17:33
Kaksi henkilöautoa tuhoutui tulipalossa Holstinmäellä sijaitsevan autokorjaamon pihalla – seitsemän autoa kärsi pintapuolisia vahinkoja

Kaksi hen­ki­lö­au­toa tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Hols­tin­mäel­lä si­jait­se­van au­to­kor­jaa­mon pihalla – seit­se­män autoa kärsi pin­ta­puo­li­sia va­hin­ko­ja

04.08.2023 14:34