Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Oulun ylioppilasteatteri

Vanha Kaleva: Yli­op­pi­las­teat­te­ri esiin­tyi van­hain­ko­deis­sa kah­vi­ti­lai­suu­des­sa

02.09.2021 10:00
Tilaajille

Oulun yli­op­pi­las­teat­te­ri tuo Val­ve­näyt­tä­möl­le imp­ro­vi­saa­tio­näy­tel­män mar­ras­kuus­sa – paluu yleisön eteen in­noit­taa teat­te­rin­har­ras­ta­jia

28.07.2021 10:00
Tilaajille

Arvio: Kesäyön unelma jää hyviltä ideoil­taan har­mil­li­sen kesken – Oulun yli­op­pi­las­teat­te­rin esi­tyk­ses­sä suurin muuri on Sha­ke­spea­ren silosäe

17.11.2020 15:54
Tilaajille

Lotta Aakko Oulusta on rohkea oman tien etsijä kuin Titania – "Kei­ju­kais­ku­nin­ga­tar ei turhia piittaa muiden mie­li­pi­teis­tä, esi­mer­kik­si mitä hänen rak­kaus­elä­mään­sä tulee"

05.11.2020 19:16
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Matti Sipola on huu­mo­ria vil­je­le­vä huiskea hor­to­no­mi – You­tu­bes­sa hänet tun­ne­taan pa­rem­min Etsivä Kois­ti­nen -sarjan tähtenä

03.09.2020 20:00
Tilaajille