HS: Ricardo Duarte nou­se­mas­sa AC Oulun vas­tuu­ve­tä­jäk­si Jyrki Aholan jälkeen

Televisio: Pa­ra­tii­si-tv-sar­jan toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la Oulu näyttää myös va­loi­sat kas­von­sa

Oulun Lippo
Kuukausi

Yk­kös­ti­lan­teen pur­ka­mi­ses­ta muo­dos­tui Lipolle lähes mah­do­ton tehtävä – "Se on mer­kil­lis­tä, miten homma hei­lah­taa het­kes­sä"

12.09.2021 19:45 18
Tilaajille

Lipolle niukka tappio toi­ses­sa kar­sin­ta­pe­lis­sä Sii­lin­jär­vel­lä – "Sös­sit­tiin, kun oli paikka naulata peli"

11.09.2021 21:31 4
Tilaajille

Lippo otti avaus­kiin­ni­tyk­sen kohti Su­per­pe­sis­tä – "Pojat nä­ki­vät, ettei Superin jouk­kuet­ta­kaan vastaan tar­vit­se mitään ihmeitä esit­tää"

08.09.2021 21:15 7
Tilaajille

Jimi Heik­ki­sel­tä po­si­tii­vi­nen tu­los­va­roi­tus tuli ja liike -p­ro­jek­tin osa­vuo­si­kat­sauk­seen – "Viime vuonna jo­kai­nen ottelu tais­tel­tiin ham­mas­ta purren"

08.09.2021 07:10 2
Tilaajille

Lippo karsii nou­sus­ta Su­per­pe­sik­seen – "Pää­sar­ja­jouk­kue on tie­tys­ti en­nak­ko­suo­sik­ki meitä vas­taan"

04.09.2021 19:15 9
Tilaajille

Lippo riisui vas­tus­ta­jan­sa aseista pu­do­tus­pe­li­avauk­ses­sa – "Emme jou­tu­neet ko­vil­le"

01.09.2021 20:25 3
Tilaajille

Lippo lähtee piik­ki­pai­kal­ta jah­taa­maan sar­ja­nou­sua – "Tästä ei jaeta pyttyjä tai pal­kin­to­ja"

29.08.2021 21:09 2
Tilaajille

Ul­ko­pe­lis­sä lois­ta­nut Lippo kesti stres­si­tes­tin – ou­lu­lais­jouk­kue on hyvin lähellä run­ko­sar­jan voittoa

21.08.2021 19:55 11
Tilaajille

Kalevan ur­hei­lu­pod­cast: Lipolla sekä KeKin mie­hil­lä ja nai­sil­la edessä kauden tär­keim­mät ottelut – kuun­te­le uusin jakso täältä

19.08.2021 12:17 9
Vanhemmat

Lipon yli­voi­ma vei suu­rim­man nau­tin­non – Niko Kor­ho­sen louk­kaan­tu­mi­nen latisti tun­nel­maa

15.08.2021 20:28 4
Tilaajille

Kaleva Live: Lippo palasi pienen tauon jälkeen to­si­toi­miin, Rak­si­las­sa vastaan asettui Ikaa­lis­ten Tarmo – katso ottelun tal­len­ne täältä

15.08.2021 15:30 1
Tilaajille

Lippo mielii ta­kai­sin sar­ja­kär­keen Ikaa­lis­ten Tarmon kus­tan­nuk­sel­la – Kaleva näyttää ottelun suorana

15.08.2021 09:15

Ju­ha­mat­ti Aal­to­sen tai­ka­sau­va toimii myös pe­sä­pal­los­sa – "Tämä on mukava peli"

06.08.2021 21:59 2
Tilaajille

Pe­laa­ja, pe­lin­joh­ta­ja ja taus­ta­pi­ru mukaan Lipon omis­ta­ja­por­taa­seen – Mika Läh­teen­mä­ki leik­ka­si omis­tus­osuut­taan ja siirtyy ko­ko­päi­väi­sek­si toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

05.08.2021 09:28 9
Tilaajille

Lippo murjoi Simon Kirin Poh­jois-Suo­men pai­kal­lis­ot­te­lus­sa – "Jos heille antaa vähän vauh­tia, niin he kyllä saavat vireen päälle"

04.08.2021 21:59 2
Tilaajille

Kaleva live: Simon Kiri ja Oulun Lippo tais­te­li­vat poh­joi­sen her­ruu­des­ta – katso ottelun tal­len­ne

04.08.2021 22:24 8
Tilaajille

Poh­joi­sen herruus pe­sä­pal­los­sa rat­keaa, kun Simon Kiri ja Oulun Lippo koh­taa­vat toisen kerran – Kaleva näyttää ottelun suorana

04.08.2021 14:17

Lippo pieksi palloa kohti Ky­rös­jär­ven rantaa – "Miten kaunis miljöö, jossa on joka puo­lel­la tilaa lä­pi­lyön­neil­le"

31.07.2021 18:38
Tilaajille

16 juoksua ei riit­tä­nyt Lipolle voit­toon – "Olemme kui­ten­kin kaukana val­miis­ta"

28.07.2021 22:09 7
Tilaajille