Opintolaina
Muuttaisitko syrjäseudulle, jos saisit opintolainastasi anteeksi 2 600 euroa? Harvaan asutuille alueille suunnitellaan tuntuvia tukia

Muut­tai­sit­ko syr­jä­seu­dul­le, jos saisit opin­to­lai­nas­ta­si an­teek­si 2 600 euroa? Harvaan asu­tuil­le alueil­le suun­ni­tel­laan tun­tu­via tukia

23.02.2021 06:00 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Marjut Lehtonen, Eveliina Leskelä

Muuta maalle, työl­lis­tyt ja saat opin­to­lai­na­si an­teek­si

15.02.2021 05:30
Tilaajille
Motivoiko yhteiskuntamme ahkeruuteen? Ei ainakaan töitä paiskivaa opiskelijaa
Kolumni Aki Keisu

Mo­ti­voi­ko yh­teis­kun­tam­me ah­ke­ruu­teen? Ei ai­na­kaan töitä pais­ki­vaa opis­ke­li­jaa

25.09.2020 20:00 4
Tilaajille