Kaavoitus: Vä­li­ky­län ja Ruskon teol­li­suus­aluei­den väliin suun­ni­tel­laan uutta työ­paik­ka-aluet­ta

Sää: Ke­vät­tal­ven nätit päivät jat­ku­vat Oulun seu­dul­la, kes­ki­viik­ko­na voi tulla lisää lunta

Luitko jo tämän: Oulun ke­hu­tul­la tont­ti­po­li­tii­kal­la on kään­tö­puo­len­sa – Ve­ron­mak­sa­jien rahoja on myös tuh­lat­tu, arvioi apu­lais­pro­fes­so­ri

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Olutkulttuuri
Oululainen olutharrastaja Rauli Alaruikka aloittaa pienpanimotapahtuman ja yli 10 000 erilaisen oluen jälkeen pitkän tipattoman kauden

Ou­lu­lai­nen olut­har­ras­ta­ja Rauli Ala­ruik­ka aloit­taa pien­pa­ni­mo­ta­pah­tu­man ja yli 10 000 eri­lai­sen oluen jälkeen pitkän ti­pat­to­man kauden

31.05.2022 17:35 7
Tilaajille
Kolmetoista vuotta ja 48 reissua se vaati – oululainen Juha Hokajärvi on kumonnut pintin tuhannessa pubissa Britanniassa ja Irlannissa

Kol­me­tois­ta vuotta ja 48 reissua se vaati – ou­lu­lai­nen Juha Ho­ka­jär­vi on ku­mon­nut pintin tu­han­nes­sa pubissa Bri­tan­nias­sa ja Ir­lan­nis­sa

18.02.2022 06:00 9
Tilaajille
Koronavuosi oli etämaistelun aikaa – Oulun Olutseuran puheenjohtajan Juha Matilaisen mielestä olut on kuitenkin parasta hyvässä seurassa

Ko­ro­na­vuo­si oli etä­mais­te­lun aikaa – Oulun Olut­seu­ran pu­heen­joh­ta­jan Juha Ma­ti­lai­sen mie­les­tä olut on kui­ten­kin parasta hyvässä seu­ras­sa

03.01.2021 19:00 2
Tilaajille
Toppilan olut palaa taas myyntiin uutena versiona – Hartwallin valmistaman oluen ensimmäinen erä myydään viidessä oululaisravintolassa

Top­pi­lan olut palaa taas myyn­tiin uutena ver­sio­na – Hart­wal­lin val­mis­ta­man oluen en­sim­mäi­nen erä myydään vii­des­sä ou­lu­lais­ra­vin­to­las­sa

16.09.2020 14:52 4
Suomalaiset kittaavat yhä peruskeskaria ja se on poliitikkojen syytä – erikoinen olutkulttuurimme ei perustu mahdollistamiseen vaan kieltoihin, rajoituksiin ja estämiseen

Suo­ma­lai­set kit­taa­vat yhä pe­rus­kes­ka­ria ja se on po­lii­tik­ko­jen syytä – eri­koi­nen olut­kult­tuu­rim­me ei perustu mah­dol­lis­ta­mi­seen vaan kiel­toi­hin, ra­joi­tuk­siin ja es­tä­mi­seen

18.07.2020 09:05 2
Tilaajille