Energiatalous: Oulun Energia tar­vit­see lisää ener­gia­puu­ta - kysyntä kasvaa lä­hi­seu­dun en­si­har­ven­nus­puul­le

Kolumni: To­rin­ran­nan alue suo­ras­taan huutaa vielä yhtä korkeaa ra­ken­nus­ta

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Etä­oi­keu­den­käyn­nis­tä ei saa tulla uusi nor­maa­li – usein vel­vol­li­suus saapua pai­kal­le oi­keu­teen on ainoa konk­reet­ti­nen seuraus nuo­rel­le teh­dys­tä ri­kok­ses­ta

Oulun käräjäoikeuden uusi laamanni Kari Turtiainen totesi Kalevan haastattelussa (1.9.), että oikeudenkäynnit tulevat tulevaisuudessa toteutumaan yhä enemmän etäkäsittelyiden muodossa, jolloin perinteistä oikeudenkäyntiä ei järjestetä ja osapuolet osallistuvat käsittelyihin Skype-yhteyksien avulla.

Suomessa oikeudenkäynnin tulee olla suullinen, välitön ja keskitetty, toisin sanoen asia käsitellään yhtäjaksoisessa suullisessa istunnossa samojen tuomareiden edessä.