Suurpetokeskus: Eläin­tar­ha­lu­pa pe­rut­tiin, poliisi jatkaa ri­kos­tut­kin­taa

Pääkirjoitus: Puun käyt­tö­kat­toa ei saa ulottaa hak­kuu­täh­tei­siin

NTRNZ media
Vaietut arktiset sodat Berliinin kansainvälisen tv-sarjafestivaalin finaaliin – oululaisyhtiö NTRNZ media osakkaaksi pohjoismaiseen tuotantoyhtiöön

Vaietut ark­ti­set sodat Ber­lii­nin kan­sain­vä­li­sen tv-sar­ja­fes­ti­vaa­lin fi­naa­liin – ou­lu­lais­yh­tiö NTRNZ media osak­kaak­si poh­jois­mai­seen tuo­tan­to­yh­tiöön

03.06.2022 07:00 4
Oululaisyhtiön Vaietut arktiset sodat -sarja myytiin satojen miljoonien katsojien kiinalaispalveluun, toinen kausi tulossa – lue tuottaja Hostikan haastattelu

Ou­lu­lais­yh­tiön Vaietut ark­ti­set sodat -sarja myytiin satojen mil­joo­nien kat­so­jien kii­na­lais­pal­ve­luun, toinen kausi tulossa – lue tuot­ta­ja Hos­ti­kan haas­tat­te­lu

07.04.2022 15:44 6
Tilaajille
Oululaistaustainen Henri Kemppainen on palkittu Vuoden taikurina

Ou­lu­lais­taus­tai­nen Henri Kemp­pai­nen on pal­kit­tu Vuoden tai­ku­ri­na

28.02.2022 12:45
Tilaajille
Disney-konserni ostaa esitysoikeudet oululaisen NTRNZ median tuottamaan sotahistoriasarjaan – "Sarja ei kaupan allekirjoitushetkellä ollut vielä edes valmis"

Dis­ney-kon­ser­ni ostaa esi­tys­oi­keu­det ou­lu­lai­sen NTRNZ median tuot­ta­maan so­ta­his­to­ria­sar­jaan – "Sarja ei kaupan al­le­kir­joi­tus­het­kel­lä ollut vielä edes valmis"

14.02.2022 08:12 9
Lapin ja Finnmarkin sodan todellinen raakuus paljastuu oululaisen tuotantoyhtiön tv-dokumenttissa

Lapin ja Finn­mar­kin sodan to­del­li­nen raakuus pal­jas­tuu ou­lu­lai­sen tuo­tan­to­yh­tiön tv-do­ku­ment­tis­sa

03.02.2022 16:05 11
Tilaajille
Oululaisen NTRNZ:n sarjoja kansainväliseen levitykseen – Eränkävijöiden kansainvälinen versio esitykseen Kiinaan ja Lappiin sijoittuva taikasarja Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan

Ou­lu­lai­sen NTRNZ:n sarjoja kan­sain­vä­li­seen le­vi­tyk­seen – Erän­kä­vi­jöi­den kan­sain­vä­li­nen versio esi­tyk­seen Kiinaan ja Lappiin si­joit­tu­va tai­ka­sar­ja Poh­jois- ja Ete­lä-Ame­rik­kaan

11.01.2022 13:08 3

NTRNZ media teki so­ta­do­ku­ment­ti­sar­jas­ta maail­man­laa­jui­sen ja­ke­lu­so­pi­muk­sen

06.11.2020 13:28