Junat: Vaunu putosi kis­koil­ta – ai­heut­taa häi­riö­tä myös Oulusta läh­te­väl­le ja saa­pu­val­le ju­na­lii­ken­teel­le

Nelostien remontti
Oulusta Kemiin pääsee lokakuussa ilman hidasteluja – Nelostien mittava neljä vuotta kestänyt parantamisurakka valmistuu

Oulusta Kemiin pääsee lo­ka­kuus­sa ilman hi­das­te­lu­ja – Ne­los­tien mittava neljä vuotta kes­tä­nyt pa­ran­ta­mis­urak­ka val­mis­tuu

28.08.2021 12:00 8
Tilaajille
Vaijerista tehty keskikaide paljastui ongelmalliseksi korjata – Simossa uusitaan Nelostien keskikaiteet liki neljän kilometrin matkalta

Vai­je­ris­ta tehty kes­ki­kai­de pal­jas­tui on­gel­mal­li­sek­si korjata – Simossa uu­si­taan Ne­los­tien kes­ki­kai­teet liki neljän ki­lo­met­rin mat­kal­ta

29.04.2021 09:18 7
Pohjois-Pohjanmaalla tarve kehittää Nelostietä välillä Pulkkila–Liminka

Poh­jois-Poh­jan­maal­la tarve ke­hit­tää Ne­los­tie­tä välillä Pulk­ki­la–­Li­min­ka

28.01.2021 18:52 2
Tilaajille
Kiiminkijoen ylittävä väliaikainen silta saadaan viimein käyttöön

Kii­min­ki­joen ylit­tä­vä vä­li­ai­kai­nen silta saadaan viimein käyt­töön

24.11.2020 21:38 10
Merivartiosto varoittaa veneilijöitä: Kiiminkijoen siltatyömaalta irronneita lankkuja ajelehtii virran mukana merelle saakka

Me­ri­var­tios­to va­roit­taa ve­nei­li­jöi­tä: Kii­min­ki­joen sil­ta­työ­maal­ta ir­ron­nei­ta lank­ku­ja aje­leh­tii virran mukana merelle saakka

28.10.2020 15:43 3
Kiiminkijoen siltatyömaa syystulvan kourissa, väliaikaista siltaa ei ehkä voida nostaa paikalleen aikataulussa – "Veden pitäisi laskea radikaalisti"

Kii­min­ki­joen sil­ta­työ­maa syys­tul­van kou­ris­sa, vä­li­ai­kais­ta siltaa ei ehkä voida nostaa pai­kal­leen ai­ka­tau­lus­sa – "Veden pitäisi laskea ra­di­kaa­lis­ti"

28.10.2020 15:47 10
Tilaajille
Kiiminkijoen pinnalle notkahtanut väliaikainen silta käytössä parin viikon päästä – varsinaisen sillan valutyöt päätökseen tiistaina

Kii­min­ki­joen pin­nal­le not­kah­ta­nut vä­li­ai­kai­nen silta käy­tös­sä parin viikon päästä – var­si­nai­sen sillan va­lu­työt pää­tök­seen tiis­tai­na

21.10.2020 10:01 6
Tilaajille
Liikenne pysäytetään 5 minuutiksi Oulujoen sillalla Pohjantiellä

Lii­ken­ne py­säy­te­tään 5 mi­nuu­tik­si Ou­lu­joen sil­lal­la Poh­jan­tiel­lä

20.10.2020 15:21 2

Ke­min­tie Simon liit­ty­mäs­tä Maks­nie­men suun­taan on sul­jet­tu lii­ken­teel­tä raskaan ajo­neu­von nos­to­työn vuoksi – Hen­ki­lö­au­to­jen kier­to­tie kulkee Si­mon­ky­län­tien kautta

12.10.2020 16:34
Tilaajille
Pohjois-Ii–Olhava -ohituskaistaurakan valtatiesiltojen työt käynnistyvät

Poh­jois-Ii–Ol­ha­va -o­hi­tus­kais­ta­ura­kan val­ta­tie­sil­to­jen työt käyn­nis­ty­vät

12.10.2020 12:33
Nosturi on kohonnut Kiiminkijoella liki 75 metriin, tulvaveden kouriin jääneen sillan kohtalo on vielä auki – katso video

Nosturi on ko­hon­nut Kii­min­ki­joel­la liki 75 met­riin, tul­va­ve­den kouriin jääneen sillan kohtalo on vielä auki – katso video

08.10.2020 17:00 10
Tilaajille
Tulvan notkahduttama silta odottaa nosturin kokoamista Haukiputaalla – "Se on massiivinen laite"

Tulvan not­kah­dut­ta­ma silta odottaa nos­tu­rin ko­koa­mis­ta Hau­ki­pu­taal­la – "Se on mas­sii­vi­nen laite"

05.10.2020 14:12 8
Tilaajille