Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Me­ri­var­tios­to va­roit­taa ve­nei­li­jöi­tä: Kii­min­ki­joen sil­ta­työ­maal­ta ir­ron­nei­ta lank­ku­ja aje­leh­tii virran mukana merelle saakka

Merivartioston kuvaa joessa kelluvasta pölkystä.
Merivartioston kuvaa joessa kelluvasta pölkystä.
Kuva: Länsi-Suomen Merivartiosto

Länsi-Suomen Merivartiosto varoittaa Kiiminkijoella veneileviä vedessä ajelehtivasta puutavarasta.

Merivartioston mukaan Nelostien siltatyömaalta on lähtenyt virran mukaan isojakin lankkuja ja erilaisia lautoja. Puutavara ajelehtii merelle saakka.

Lankkujen havainnointi etenkin pimeässä on vaikeaa, minkä vuoksi Merivartiosto kehottaa tarkkaavaisuuteen vesillä liikuttaessa.

– Myös veneiden ja laitureiden kiinnitykset olisi nyt hyvä  tarkastaa, ettei nouseva vesi irrota niitä ajelehtimaan virran mukana, Merivartiosto neuvoo tiedotteessa.

Lue myös: Kii­min­ki­joen sil­ta­työ­maa syys­tul­van kou­ris­sa, vä­li­ai­kais­ta siltaa ei ehkä voida nostaa pai­kal­leen ai­ka­tau­lus­sa – "Veden pitäisi laskea ra­di­kaa­lis­ti"