Oulun budjetti: Näin kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä esittää käy­tet­tä­väk­si 650 mil­joo­naa euroa

Jääkiekko: Kärpät otti viimein en­sim­mäi­sen kolmen pisteen voit­ton­sa

Oikeudenkäynnit: Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­ses­ta syy­tet­ty mies vyö­ryt­ti oi­keu­des­sa syytä toisen nis­koil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Nato-hakemus
Politiikan ja historian tutkija Heino Nyyssönen vertaa Unkarin Viktor Orbánia sirkustirehtööriin – "Pelissä on arvovalta, Orbán johtaa ratifioimiskeskustelua epävirallisilla selityksillä ja hidastaa prosessia"

Po­li­tii­kan ja his­to­rian tutkija Heino Nyys­sö­nen vertaa Unkarin Viktor Orbánia sir­kus­ti­reh­töö­riin – "Pe­lis­sä on ar­vo­val­ta, Orbán johtaa ra­ti­fioi­mis­kes­kus­te­lua epä­vi­ral­li­sil­la se­li­tyk­sil­lä ja hi­das­taa pro­ses­sia"

03.03.2023 06:00 7
Tilaajille
"Minä olen perinteisellä tavalla kriittinen liittoutumiseen nähden" – 80 vuotta täyttävä Juhani Suomi ei jaa kansakunnan Nato-intoa

"Minä olen pe­rin­tei­sel­lä tavalla kriit­ti­nen liit­tou­tu­mi­seen nähden" – 80 vuotta täyt­tä­vä Juhani Suomi ei jaa kan­sa­kun­nan Na­to-in­toa

13.02.2023 19:00 7
Tilaajille
Pääministeri Sanna Marin Oulussa: On molempien maiden etu, jos Suomi ja Ruotsi ratifioidaan Natoon yhtä aikaa

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin Ou­lus­sa: On mo­lem­pien maiden etu, jos Suomi ja Ruotsi ra­ti­fioi­daan Natoon yhtä aikaa

30.01.2023 17:13 102
Tilaajille
Puolustusministeri Antti Kaikkonen pelkää, että riski Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan kärjistymisestä kasvaa

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Antti Kaik­ko­nen pelkää, että riski Venäjän Uk­rai­nas­sa käymän hyök­käys­so­dan kär­jis­ty­mi­ses­tä kasvaa

24.09.2022 19:24 11
Tilaajille
Yhdysvaltain Nato-päätös lyö painetta Turkille
Pääkirjoitus

Yh­dys­val­tain Na­to-pää­tös lyö pai­net­ta Tur­kil­le

04.08.2022 20:00 15
Tilaajille
Analyysi: Niinistö ja Andersson vievät Suomen ja Ruotsin Natoon käsi kädessä – Presidenttipari saattoi kuningaskuntaa puolustusliittoon juhlavin menoin

Ana­lyy­si: Nii­nis­tö ja An­ders­son vievät Suomen ja Ruotsin Natoon käsi kä­des­sä – Pre­si­dent­ti­pa­ri saattoi ku­nin­gas­kun­taa puo­lus­tus­liit­toon juh­la­vin menoin

17.05.2022 19:36 1
Tilaajille
Ulkoministeri Haavisto allekirjoitti historiallisen hakemuksen Nato-neuvottelujen aloittamisesta

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to al­le­kir­joit­ti his­to­rial­li­sen ha­ke­muk­sen Na­to-neu­vot­te­lu­jen aloit­ta­mi­ses­ta

17.05.2022 20:59 8
Eduskunnan selvä enemmistö äänesti Nato-hakemuksen puolesta – vastaehdotuksessa esitettiin, että Suomi pysyisi liittoutumattomana

Edus­kun­nan selvä enem­mis­tö äänesti Na­to-ha­ke­muk­sen puo­les­ta – vas­ta­eh­do­tuk­ses­sa esi­tet­tiin, että Suomi pysyisi liit­tou­tu­mat­to­ma­na

17.05.2022 18:24 21
Eduskuntakin sanoo Natosta vielä sanansa, ja se on tärkeää myös siksi, ettei jäsenyyshakua voisi väittää eliitin hankkeeksi
Pääkirjoitus

Edus­kun­ta­kin sanoo Natosta vielä sa­nan­sa, ja se on tärkeää myös siksi, ettei jä­se­nyys­ha­kua voisi väittää eliitin hank­keek­si

16.05.2022 20:00 9
Tilaajille
Nato-hakemus toteuttaa kansalaisten tahdon, ja on Suomen kiistämätön etu, että Ruotsi tekee saman ratkaisun
Pääkirjoitus

Na­to-ha­ke­mus to­teut­taa kan­sa­lais­ten tahdon, ja on Suomen kiis­tä­mä­tön etu, että Ruotsi tekee saman rat­kai­sun

12.05.2022 16:00 27
Tilaajille