Taivalkoski: Tai­val­kos­ken eronnut kun­nan­joh­ta­ja tie­dot­tees­saan Kun­ta­leh­des­sä: "Minuun is­tu­tet­tiin pelon siemen"

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Nato-hakemus
Analyysi: Niinistö ja Andersson vievät Suomen ja Ruotsin Natoon käsi kädessä – Presidenttipari saattoi kuningaskuntaa puolustusliittoon juhlavin menoin

Ana­lyy­si: Nii­nis­tö ja An­ders­son vievät Suomen ja Ruotsin Natoon käsi kä­des­sä – Pre­si­dent­ti­pa­ri saattoi ku­nin­gas­kun­taa puo­lus­tus­liit­toon juh­la­vin menoin

17.05.2022 19:36 1
Tilaajille
Ulkoministeri Haavisto allekirjoitti historiallisen hakemuksen Nato-neuvottelujen aloittamisesta

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to al­le­kir­joit­ti his­to­rial­li­sen ha­ke­muk­sen Na­to-neu­vot­te­lu­jen aloit­ta­mi­ses­ta

17.05.2022 20:59 8
Eduskunnan selvä enemmistö äänesti Nato-hakemuksen puolesta – vastaehdotuksessa esitettiin, että Suomi pysyisi liittoutumattomana

Edus­kun­nan selvä enem­mis­tö äänesti Na­to-ha­ke­muk­sen puo­les­ta – vas­ta­eh­do­tuk­ses­sa esi­tet­tiin, että Suomi pysyisi liit­tou­tu­mat­to­ma­na

17.05.2022 18:24 21
Eduskuntakin sanoo Natosta vielä sanansa, ja se on tärkeää myös siksi, ettei jäsenyyshakua voisi väittää eliitin hankkeeksi
Pääkirjoitus

Edus­kun­ta­kin sanoo Natosta vielä sa­nan­sa, ja se on tärkeää myös siksi, ettei jä­se­nyys­ha­kua voisi väittää eliitin hank­keek­si

16.05.2022 20:00 9
Tilaajille
Nato-hakemus toteuttaa kansalaisten tahdon, ja on Suomen kiistämätön etu, että Ruotsi tekee saman ratkaisun
Pääkirjoitus

Na­to-ha­ke­mus to­teut­taa kan­sa­lais­ten tahdon, ja on Suomen kiis­tä­mä­tön etu, että Ruotsi tekee saman rat­kai­sun

12.05.2022 16:00 27
Tilaajille