Mikromuovi
Tutkijaryhmä: Nano- ja mikromuovien vaikutuksista lapsiin ei tiedetä riittävästi – mikromuoveja on löydetty myös istukasta

Tut­ki­ja­ryh­mä: Nano- ja mik­ro­muo­vien vai­ku­tuk­sis­ta lapsiin ei tiedetä riit­tä­väs­ti – mik­ro­muo­ve­ja on löy­det­ty myös is­tu­kas­ta

27.01.2022 20:46 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muo­vi­ka­laa, olkaa hyvä! – mik­ro­muo­vi on tämän ja tu­le­vien vuo­si­kym­men­ten suu­rim­pia ve­si­ym­pä­ris­tö­jen uhkia ja on­gel­mia

22.03.2021 06:30 3
Tilaajille
Muovin yletön vyöry näkyy rannoillamme, korvaavien puupohjaisten materiaalien tuottajana Suomesta toivottavasti tulee iso tekijä
Pääkirjoitus

Muovin yletön vyöry näkyy ran­noil­lam­me, kor­vaa­vien puu­poh­jais­ten ma­te­riaa­lien tuot­ta­ja­na Suo­mes­ta toi­vot­ta­vas­ti tulee iso tekijä

20.01.2021 20:00 11
Tilaajille
Mikromuovia löytyi Nallikaristakin, enimmäkseen peräisin tekstiileistä – Eläimiä kuolee tupakan filttereihin

Mik­ro­muo­via löytyi Nal­li­ka­ris­ta­kin, enim­mäk­seen pe­räi­sin teks­tii­leis­tä – Eläimiä kuolee tupakan filt­te­rei­hin

19.01.2021 06:00 7
Tilaajille
Vesien  mikromuovien mittaamista varten halutaan kehittää uusi nopeampi menetelmä Kajaanissa

Vesien mik­ro­muo­vien mit­taa­mis­ta varten ha­lu­taan ke­hit­tää uusi no­peam­pi me­ne­tel­mä Ka­jaa­nis­sa

30.10.2020 15:00
Tarjoatko muovilla maustettua äidinmaidonkorviketta? Näin vähennät huimasti tuttipullon mikromuovihiukkasia

Tar­joat­ko muo­vil­la maus­tet­tua äi­din­mai­don­kor­vi­ket­ta? Näin vä­hen­nät hui­mas­ti tut­ti­pul­lon mik­ro­muo­vi­hiuk­ka­sia

26.10.2020 06:00 3
Tilaajille
Muoviroskat talteen yksi kerrallaan – WWF:n muoviroskakiertue rantautui Nallikariin

Muo­vi­ros­kat talteen yksi ker­ral­laan – WWF:n muo­vi­ros­ka­kier­tue ran­tau­tui Nal­li­ka­riin

14.05.2020 15:02 1
Tilaajille