Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Eläimet: Lau­ha-lam­mas ilah­dut­taa asuk­kai­ta ou­lu­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa

Jääkiekko: Jesse Pul­ju­jär­vi pes­tat­tiin tes­ti­so­pi­muk­sel­la NHL-seu­raan

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Levyt
Haukiputaalla perustetun Mors Subitan örinälaulu kuulostaa raastavalta, mutta ei ole sitä bändin solistille: "Mitä rajumman kuuloista siitä saa, sitä siistimpää se on"

Hau­ki­pu­taal­la pe­rus­te­tun Mors Subitan öri­nä­lau­lu kuu­los­taa raas­ta­val­ta, mutta ei ole sitä bändin so­lis­til­le: "Mitä ra­jum­man kuu­lois­ta siitä saa, sitä siis­tim­pää se on"

19.10.2023 19:00 3
Tilaajille
Tapani Tikkasen luotsaama oululaisyhtye Tanna julkaisee uutta musiikkia tyylilleen uskollisena – "Minä en laula maitopurkeista, villasukista enkä pilkuista kylpyhuoneen seinissä"

Tapani Tik­ka­sen luot­saa­ma ou­lu­lais­yh­tye Tanna jul­kai­see uutta mu­siik­kia tyy­lil­leen us­kol­li­se­na – "Minä en laula mai­to­pur­keis­ta, vil­la­su­kis­ta enkä pil­kuis­ta kyl­py­huo­neen sei­nis­sä"

17.06.2023 14:00 3
Tilaajille
Oululaisbändi sai Suomessa vain hymistelyä, mutta saksalaiset tarjosivat heti levytyssopimusta – Liverbox soittaa tyylipuhdasta kasariheviä ja ehtaa katurockia

Ou­lu­lais­bän­di sai Suo­mes­sa vain hy­mis­te­lyä, mutta sak­sa­lai­set tar­jo­si­vat heti le­vy­tys­so­pi­mus­ta – Li­ver­box soittaa tyy­li­puh­das­ta ka­sa­ri­he­viä ja ehtaa ka­tu­roc­kia

24.05.2023 19:00 1
Tilaajille
Valta ja vastuu houkuttivat soololevyn tekoon – Otto Mikkolan levynjulkaisukiertue ulottuu Ouluun lauantaina

Valta ja vastuu hou­kut­ti­vat soo­lo­le­vyn tekoon – Otto Mik­ko­lan le­vyn­jul­kai­su­kier­tue ulottuu Ouluun lauan­tai­na

28.04.2023 19:00
Tilaajille
Flamencolaulaja Anna Murtola pohti uutta levyään tehdessään kulttuurista omimista – "Kävin ison keskustelun siitä, saako tällaista edes tehdä"

Fla­men­co­lau­la­ja Anna Murtola pohti uutta levyään teh­des­sään kult­tuu­ris­ta omi­mis­ta – "Kävin ison kes­kus­te­lun siitä, saako täl­lais­ta edes tehdä"

05.02.2023 13:00 6
Tilaajille
Veri veti kempeleläislähtöisen laulaja-lauluntekijä Lauri Peisterän takaisin pohjoiseen

Veri veti kem­pe­le­läis­läh­töi­sen lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Lauri Peis­te­rän ta­kai­sin poh­joi­seen

19.05.2022 09:38
Tilaajille
Arvio: Maustetyttöjen ja Agentsin EP pelastuu alkuräpellyksen jälkeen juuri ja juuri kuiville – mukana yksi täysosuma

Arvio: Maus­te­tyt­tö­jen ja Agent­sin EP pe­las­tuu al­ku­rä­pel­lyk­sen jälkeen juuri ja juuri kui­vil­le – mukana yksi täys­osu­ma

22.04.2022 12:04 9
Tilaajille
Pehmoainon uudessa kappaleessa kuuluu muutto Oulusta Helsinkiin – "Minulla oli aika yksinäinen olo"

Peh­moai­non uudessa kap­pa­lees­sa kuuluu muutto Oulusta Hel­sin­kiin – "Mi­nul­la oli aika yk­si­näi­nen olo"

11.03.2022 15:30
Tilaajille
Rajahurreilta uutta suomenkielistä räppiä – kappaleissa kuuluu myös kunnioitus aiemmille ruotsinsuomalaisille sukupolville

Ra­ja­hur­reil­ta uutta suo­men­kie­lis­tä räppiä – kap­pa­leis­sa kuuluu myös kun­nioi­tus aiem­mil­le ruot­sin­suo­ma­lai­sil­le su­ku­pol­vil­le

18.02.2022 17:10
Tilaajille
Oululaiselta Hebosagililta tulossa uutta musiikkia – kameleonttibändi jatkaa hankalasti lokeroitavalla linjallaan

Ou­lu­lai­sel­ta He­bo­sa­gi­lil­ta tulossa uutta mu­siik­kia – ka­me­leont­ti­bän­di jatkaa han­ka­las­ti lo­ke­roi­ta­val­la lin­jal­laan

14.01.2022 15:20
Tilaajille
Kemijärvellä 1980-luvulla perustettu Arched Fire äänitti demon ja hajosi pian sen jälkeen – yli 30 vuoden päästä julkaistiin levy, joka ilmestyy pian Japanissakin

Ke­mi­jär­vel­lä 1980-lu­vul­la pe­rus­tet­tu Arched Fire äänitti demon ja hajosi pian sen jälkeen – yli 30 vuoden päästä jul­kais­tiin levy, joka il­mes­tyy pian Ja­pa­nis­sa­kin

26.09.2021 19:00 1
Tilaajille
Jussin ja Vexin tekemiä kappaleita jäi paljon levyttämättä – nyt niitä voi kuunnella Vexin tribuuttilevyllä

Jussin ja Vexin tekemiä kap­pa­lei­ta jäi paljon le­vyt­tä­mät­tä – nyt niitä voi kuun­nel­la Vexin tri­buut­ti­le­vyl­lä

09.08.2021 10:00
Tilaajille
Laura Avoniuksen biisien "lintuväreily" houkutteli pulmusetkin Hailuotoon

Laura Avo­niuk­sen biisien "lin­tu­vä­rei­ly" hou­kut­te­li pul­mu­set­kin Hai­luo­toon

18.05.2021 10:00
Tilaajille
Lordi julkaisee ennätykselliset seitsemän studioalbumia syksyllä: "Viikko siitä kun kiertue keskeytyi, ymmärsin, että ylimääräinen aika pitää saada käytettyä johonkin"

Lordi jul­kai­see en­nä­tyk­sel­li­set seit­se­män stu­dio­al­bu­mia syk­syl­lä: "Viikko siitä kun kiertue kes­key­tyi, ym­mär­sin, että yli­mää­räi­nen aika pitää saada käy­tet­tyä jo­hon­kin"

08.04.2021 15:40
Tilaajille
Keikkalavoilta jo tuttu oululaisyhtye Peltokurki julkaisee esikoislevynsä – "Haluamme, että panssarit lasketaan ja tunnetaan rohkeasti tunteita"

Keik­ka­la­voil­ta jo tuttu ou­lu­lais­yh­tye Pel­to­kur­ki jul­kai­see esi­kois­le­vyn­sä – "Ha­luam­me, että pans­sa­rit las­ke­taan ja tun­ne­taan roh­keas­ti tun­tei­ta"

19.03.2021 19:00
Tilaajille
Johanna Kurkela panee soolouransa toistaiseksi tauolle: "Ensiaskeleet uuden bändin kanssa on otettu, ja fiilikset ovat valtaisan kutkuttavat"

Johanna Kurkela panee soo­lo­uran­sa tois­tai­sek­si tauol­le: "En­sias­ke­leet uuden bändin kanssa on otettu, ja fii­lik­set ovat val­tai­san kut­kut­ta­vat"

28.08.2020 19:00
Tilaajille
Taiteen apurahat ovat tärkeä lisä oululaismuusikoille – "Tuohan se myös uutta uskoa tekemiseen, kun oma musiikki nähdään tukemisen arvoisena"

Taiteen apu­ra­hat ovat tärkeä lisä ou­lu­lais­muu­si­koil­le – "Tuohan se myös uutta uskoa te­ke­mi­seen, kun oma mu­siik­ki nähdään tu­ke­mi­sen ar­voi­se­na"

17.06.2020 09:59
Tilaajille