Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Kolumni
Tilaajille

Avoi­muu­del­la vah­vis­te­taan kansan luot­ta­mus­ta po­liit­ti­seen jär­jes­tel­mään – lobbaus ei ole meillä sa­la­käh­mäis­tä ka­bi­net­ti­puu­has­te­lua

Lobbauksen sääntelyn valmistelu on parhaillaan loppusuoralla. Suomi saa lobbaukseen liittyvän avoimuusrekisterin.

Lainsäädäntö on demokraattisen järjestelmämme tärkein keino ohjata yhteiskuntaa kohti asetettuja tavoitteita. Lainsäädännössä on kansalaisille säädetty sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Lakien on oltava ymmärrettäviä ja niiden vaikutusten ennakolta arvioitavia.

Laadukkaassa lainvalmistelussa on ehdottoman tärkeätä tunnistaa vaikutukset niihin ihmisiin ja toimialoihin, joihin säädös kohdistuu. Tämä taataan niin, että eri ihmisryhmiä ja toimialoja koskevan lainsäädännön valmisteluun otetaan mukaan asiaan vihkiytyneitä asiantuntijoita ja intressitahoja.