Tokion olympialaiset: Tam­mi­kuus­sa Kaa­po-po­jan syn­nyt­tä­nyt Kris­tii­na Mäki juoksi To­kios­sa vä­li­eriin

IHMISET: Ra­nua­lai­nen Petri Tam­mi­nen menetti ka­la­ja­los­ta­mon­sa tu­li­pa­los­sa

Kylmäsen tulipalo Rantsilassa

Kyl­mä­nen siirsi Oulun teh­taan­myy­mä­län­sä Kar­ja­sil­lal­le – tu­li­pa­lon kokenut yhtiö kas­vat­ta­nut toi­min­taan­sa askel ker­ral­laan

18.02.2019 17:52 20

Kyl­mä­sen suur­pa­lo Rant­si­las­sa sai alkunsa säh­kö­lait­teis­ta – pel­käs­tään lihojen me­ne­tyk­ses­tä tuli kolmen mil­joo­nan va­hin­got

09.01.2018 06:05 32

Oulun alueel­la kym­me­niä han­ka­las­ti sam­mu­tet­ta­via tuo­tan­to- ja va­ras­to­ra­ken­nuk­sia - ris­ki­koh­tei­ta etenkin ke­mi­kaa­li­teh­taat

16.11.2017 07:08 9

Sii­ka­lat­van li­han­ja­los­tus­lai­tok­sen jäl­ki­sam­mu­tus päättyi

12.11.2017 16:54 2

Rant­si­lan tu­li­pa­lon jäl­ki­var­tioin­ti jatkui yöl­lä­kin – "Täl­lai­sis­sa tu­li­pa­lois­sa tup­sah­te­lee uusia paloja pit­kään"

11.11.2017 18:45 4

Hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Antti Kyl­mä­nen pa­lo­pai­kal­la: Li­han­ja­los­tus­teh­das nousee uu­del­leen samaan paik­kaan

11.11.2017 12:13 118

Kyl­mä­nen Foodin toi­mi­tus­joh­ta­ja yöllä: Tuho on täy­del­li­nen tuo­tan­to­ti­lois­sa

11.11.2017 02:07 10

Yksi sam­mu­tus­mies louk­kaan­tui Rant­si­lan tu­li­pa­los­sa – am­mo­niak­ki­säi­liön vaa­ra­ti­lan­ne ohi

11.11.2017 00:00 3

Sii­ka­lat­van hal­li­pa­lo ai­heut­taa ter­vey­del­le vaa­ral­lis­ta savua - ihmisiä ke­ho­te­taan py­sy­mään sisällä

10.11.2017 20:47 3

Kyl­mä­sen tu­li­pa­los­ta ai­heu­tuu ter­vey­del­le vaa­ral­lis­ta savua – am­mo­niak­ki­säi­liö on vaa­ras­sa revetä

10.11.2017 20:32 40