Oulun alueel­la kym­me­niä han­ka­las­ti sam­mu­tet­ta­via tuo­tan­to- ja va­ras­to­ra­ken­nuk­sia - ris­ki­koh­tei­ta etenkin ke­mi­kaa­li­teh­taat

Kylmäsen lihanjalostustehtaan äskettäisen tulipalon kaltaisia suurpaloja tapahtuu varsin harvoin. Suuria ja hankalasti sammutettavia tuotanto- ja varastorakennuksia on kuitenkin Oulun alueellakin kymmenittäin.

Siikalatvan Rantsilan Kylmänen Food Oy:n lihanjalostustehtaan äskettäisen tulipalon kaltaisia suurpaloja tapahtuu varsin harvoin.
Siikalatvan Rantsilan Kylmänen Food Oy:n lihanjalostustehtaan äskettäisen tulipalon kaltaisia suurpaloja tapahtuu varsin harvoin.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Kylmäsen lihanjalostustehtaan äskettäisen tulipalon kaltaisia suurpaloja tapahtuu varsin harvoin. Suuria ja hankalasti sammutettavia tuotanto- ja varastorakennuksia on kuitenkin Oulun alueellakin vähintään kymmeniä, riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta arvioi.

– Määrävälein palotarkastettavia tuotanto- ja varastorakennuksia on pelastuslaitoksen alueella yli 600. Joukkoon mahtuu jopa 60 000 kerrosneliön kohteita, Honkakunnas toteaa.

– Haastavimpia ovat isot rakennukset, joissa on palava-aineiset rakenteet, suuria yhtenäisiä palo-osastoja, suuri palokuorma eli paljon palavaa materiaalia ja mahdollisesti myös herkästi syttyviä tai muutoin vaarallisia aineita.

Isoissa halleissa on usein vähän väliseiniä ja ovia, jotka voisivat rajoittaa palon etenemistä. Myös hankalat kattorakenteet voivat vaikeuttaa palon havaitsemista ja sammuttamista.

Etenkin vesikaton matalassa yläpohjaontelossa palo voi levitä nopeasti mahdollisten sammutusjärjestelmien yläpuolella.

– Paloilmoittimet reagoivat vasta sitten, kun savua alkaa tulla sisälle. Kylmissä yläpohjissa ilmaisimia ja sprinklereitä ei useinkaan ole. Ontelorakenteisiin sammutusvettä ei oikein saa suunnattua suoraan ylhäältä eikä alhaalta, Honkakunnas sanoo.

– Isokin palokuorma voi olla jopa helposti sammutettavissa, jos paloon päästään ajoissa kiinni ja vesi tepsii siihen hyvin. Vähän piilossa kovalla voimalla etenemään päässeen palon sammutus taas on usein hyvin vaikeaa.

Pelastajien vinkkelistä riskikohteita ovat erityisesti kemikaalitehtaat ja muut vaarallisia aineita valmistavat, käsittelevät ja varastoivat laitokset. Oulusta niitä löytyy etenkin Nuottasaaresta, Vihreäsaaresta ja Laanilasta.

– Tällaisia Turvallisuus- ja kemikaaliviraston valvonnassa olevia kohteita on alueellamme liki 40. Osaan kemikaaleista liittyy myös palovaara, Honkakunnas kertoo.

– Esimerkiksi nestekaasua ja muita palovaarallisia kemikaaleja voi olla kohtalaisen paljon myös lukuisissa muissa kohteissa, mikä voi vaikeuttaa palojen sammutusta.

Pelastuslaitoksen alueella tarkastuskäyntejä tuotanto- ja varastorakennuksiin on tehty viime vuosina noin 200 vuodessa.

– Tarkastuksia tehdään 1–3 vuoden välein kohteen riskeistä ja turvallisuustasosta riippuen. Kyllä ne kohtalaisen hyvässä kunnossa ovat, ja palotekniikkakin on yleensä kohdallaan, Honkakunnas kertoo.

– Joissakin kohteissa muun muassa savunpoistoa sekä poistumisopasteita ja turvavalaistusta pitäisi nykyaikaistaa ja palonilmaisua kehittää.

Isojen tulipalojen riskeistä puhuttaessa Honkakunnas nostaa esiin myös keskisuuret tavaratalot, joissa tavaraa on paljon ja palokuorma on suuri.

– Meillä on useita kohtalaisen isoja ja matalia sekatavarataloja, joissa ei ole alkusammutusvälineiden ja poistumisopasteiden lisäksi juurikaan muuta palotekniikkaa, Honkakunnas sanoo.

– Uloskäynnit ovat yleensä kunnossa, mutta sisäiset kulkureitit uloskäynneille ja uloskäyntien edustat saattavat olla tukkoiset. Näitä määrätään korjattavaksi muun muassa palotarkastuksissa.

Otkes suosittaa parannuksia

Kahta suurta teollisuuspaloa Satakunnassa tutkinut Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) antoi hiljattain suosituksia teollisuuden paloturvallisuuden parantamiseksi ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Otkes muun muassa toivoo sisäministeriön ja pelastuslaitosten huolehtivan siitä, että teollisuuden kohteet varautuvat pitkäkestoisimpaan ja laajimpaan tunnistettavissa olevaan tulipaloon tai muuhun vaaralliseen tilanteeseen.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tulisi suunnitella järjestelyt, joiden mukaisesti vaahdon käyttöön sammutusaineena on aina nopeat ja hyvät valmiudet.

Otkes myös suosittaa rakennusten paloturvallisuusmääräyksiin ohjeita, joilla osoitetaan palo-osastoinnin periaatteiden koskevan myös ulkopuolisia putkistoja ja muita asennuksia.

Lisäksi Otkes suosittaa Muoviteollisuus ry:lle selvitystä muovin kierrätykseen liittyvistä paloriskeistä. Tiedot ja hyvät käytännöt suurten palojen estämiseen tulisi välittää kierrätysalalle.