Varoitus: Ajokeli on monin paikoin edel­leen huono tai jopa erit­täin huono

Koheesiopolitiikka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

El­py­mi­nen saatava vauh­tiin – on tär­keää, että EU-jä­se­nyy­den hyödyt konk­re­ti­soi­tu­vat nä­ky­vik­si ih­mis­ten arjessa

16.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun vaa­li­pii­rin kan­sa­ne­dus­ta­jat: Poh­jois- ja Itä-Suo­men EU-ra­hat on tur­vat­ta­va, eri­tyis­ase­ma löytyy EU-liit­ty­mis­so­pi­muk­ses­ta

01.10.2020 06:30 1
Tilaajille
Peli pitäisi viheltää poikki – Pohjois-Suomessa kasvaa huoli EU:n rakennerahojen jakoperusteiden kotimaisesta uusjaosta
Pääkirjoitus

Peli pitäisi vi­hel­tää poikki – Poh­jois-Suo­mes­sa kasvaa huoli EU:n ra­ken­ne­ra­ho­jen ja­ko­pe­rus­tei­den ko­ti­mai­ses­ta uus­jaos­ta

01.09.2020 20:00 3
Tilaajille