Kaupunginjohtaja: Seit­se­män kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kodin ja koulun yhteistyö
Kymmenet oululaisopettajat kertoivat kyselyssämme vanhempien rajuista viesteistä – "Varsinkin nuoret opettajat voivat kärsiä tästä kovastikin"

Kym­me­net ou­lu­lais­opet­ta­jat ker­toi­vat ky­se­lys­säm­me van­hem­pien ra­juis­ta vies­teis­tä – "Var­sin­kin nuoret opet­ta­jat voivat kärsiä tästä ko­vas­ti­kin"

25.03.2023 05:00 80
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hem­pien osal­li­suus tur­vat­ta­va kou­lu­jen hy­vin­voin­ti­työs­sä – liian usein yh­teis­työ on luo­kan­opet­ta­jas­ta riip­pu­vaa

13.04.2022 07:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­vä­ki­val­las­ta ei puhuta riit­tä­väs­ti sen rat­kai­se­mis­ta tu­ke­vil­la ta­voil­la

30.03.2022 05:45 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mi­seen puu­tut­ta­va heti – on tär­keää, että lapsi roh­kais­tuu ker­to­maan ta­pah­tu­nees­ta avoi­mes­ti

30.03.2022 05:30
Tilaajille