lapsiperheköyhyys
Lukijalta Mielipide Sari-Annika Pettinen, Ville Kämäräinen

Lapsi- ja per­he­toi­min­nan on rea­goi­ta­va no­peas­ti muut­tu­vaan toi­min­ta­ym­pä­ris­töön – ko­ro­na­pan­de­mia on osoit­ta­nut, että tarpeet ja toiveet vaih­te­le­vat no­peas­ti

11.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Elli Aaltonen, Tuomas Kurttila

Lasten ja nuorten tip­pu­mi­nen ko­ro­na­kui­luun es­tet­tä­vä – he ovat ter­vey­den­huol­lon pit­kä­ai­kai­sia ris­kia­siak­kai­ta, ellei apua saada ajoissa

02.06.2020 07:00 0
Tilaajille