Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lapsi- ja perhetoiminnan on reagoitava nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön – koronapandemia on osoittanut, että tarpeet ja toiveet vaihtelevat nopeasti

Lapsiperheköyhyys on ollut vakava ongelma suomalaisessa yhteiskunnassa 1990-luvun puolesta välistä alkaen. Viime ajan positiivista kehitystä ollut subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen ja muut hallituksen sitoutumiset toimenpiteisiin eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämiseksi.

Koronaviruksen mukanaan tuoma epävarmuus on kuitenkin lisännyt ennalta-arvaamattomuutta ja haasteita, joihin eri toimijoiden kuten kirkon ja järjestöjen on reagoitava yhteistyössä kuntien kanssa.