Kanttori
Onko kanttori muusikko vai hengellinen työntekijä? Uudessa kirjassa etsitään vastauksia tähän ikuisuuskysymykseen

Onko kant­to­ri muu­sik­ko vai hen­gel­li­nen työn­te­ki­jä? Uudessa kir­jas­sa et­si­tään vas­tauk­sia tähän ikui­suus­ky­sy­myk­seen

21.11.2020 12:20
Tilaajille