Rakentaminen: Oulun kes­kus­taan nousee lä­hi­vuo­si­na uusia, aiempaa kor­keam­pia ker­ros­ta­lo­ja Hal­li­tus­ka­dul­le ja Hei­nä­pää­hän

Kevään ylioppilastulokset: Katso listoja Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Katalonia
Populistit halventavat oikeusvaltiota – Suomessa Elokapinan tavoite on toisille ylevä, toisille väkivaltaista aktivismia
Kolumni

Po­pu­lis­tit hal­ven­ta­vat oi­keus­val­tio­ta – Suo­mes­sa Elo­ka­pi­nan tavoite on toi­sil­le ylevä, toi­sil­le vä­ki­val­tais­ta ak­ti­vis­mia

27.06.2021 12:00 9
Tilaajille
LM-kysely: Vihreät ja perussuomalaiset löysivät toisensa salaisessa Puigdemont-äänestyksessä – Näin suomalaismepit jakautuivat katalaanijohtajan asiassa

LM-ky­se­ly: Vihreät ja pe­rus­suo­ma­lai­set löy­si­vät toi­sen­sa sa­lai­ses­sa Puig­de­mont-ää­nes­tyk­ses­sä – Näin suo­ma­lais­me­pit ja­kau­tui­vat ka­ta­laa­ni­joh­ta­jan asiassa

21.03.2021 06:00
Tilaajille
Katalonian parlamentin puhemies syyttää Espanjaa osallistumisesta puhelimensa salakuunteluun

Ka­ta­lo­nian par­la­men­tin pu­he­mies syyttää Es­pan­jaa osal­lis­tu­mi­ses­ta pu­he­li­men­sa sa­la­kuun­te­luun

14.07.2020 21:32
Katalonian separatistijohtajille luetaan ensi viikolla syytteet, mutta Carles Puigdemont ei ole syytettyjen joukossa

Ka­ta­lo­nian se­pa­ra­tis­ti­joh­ta­jil­le luetaan ensi vii­kol­la syyt­teet, mutta Carles Puig­de­mont ei ole syy­tet­ty­jen jou­kos­sa

27.10.2018 07:00
Kriisi ajoi katalaanit ahtaalle Madridissa – "Ihmiset ovat sanoneet minulle kamalia asioita"

Kriisi ajoi ka­ta­laa­nit ah­taal­le Mad­ri­dis­sa – "Ih­mi­set ovat sa­no­neet minulle kamalia asioi­ta"

31.03.2018 08:00 15
Ex-aluejohtaja Puigdemontin pidätys Saksassa toi mielenosoittajat kadulle Barcelonassa

Ex-alue­joh­ta­ja Puig­de­mon­tin pidätys Sak­sas­sa toi mie­len­osoit­ta­jat kadulle Bar­ce­lo­nas­sa

25.03.2018 13:52 8
Kärnä: Puigdemont lähtenyt eilisiltana Belgiaan

Kärnä: Puig­de­mont läh­te­nyt ei­lis­il­ta­na Bel­giaan

24.03.2018 18:25 13
KRP: Rajaviranomaiset tietävät, miten toimia, jos Puigdemont sattuu kohdalle

KRP: Ra­ja­vi­ran­omai­set tie­tä­vät, miten toimia, jos Puig­de­mont sattuu koh­dal­le

24.03.2018 17:12 4
Entisen katalaanijohtajan tarkoitus mennä Suomesta Tanskaan – Hanna Sarkkinen toivoo, että annettaisiin lähteä maasta vapaasti

Entisen ka­ta­laa­ni­joh­ta­jan tar­koi­tus mennä Suo­mes­ta Tans­kaan – Hanna Sark­ki­nen toivoo, että an­net­tai­siin lähteä maasta va­paas­ti

24.03.2018 12:59 19
Espanja etsintäkuulutti Suomessa vierailevan katalaanijohtajan – kutsun esittänyt kansanedustaja ei tiedä Puigdemontin olinpaikkaa

Espanja et­sin­tä­kuu­lut­ti Suo­mes­sa vie­rai­le­van ka­ta­laa­ni­joh­ta­jan – kutsun esit­tä­nyt kan­san­edus­ta­ja ei tiedä Puig­de­mon­tin olin­paik­kaa

24.03.2018 09:35 16
Suomessa ei vielä päätöksiä Puigdemontista – Espanja toimitti lisätietoja, osan espanjaksi

Suo­mes­sa ei vielä pää­tök­siä Puig­de­mon­tis­ta – Espanja toi­mit­ti li­sä­tie­to­ja, osan es­pan­jak­si

24.03.2018 08:47 3
Katalonian johtajadraamassa on kaikki mahdollista – kansa jännittää, mistä Puigdemont ilmestyy esiin

Ka­ta­lo­nian joh­ta­ja­draa­mas­sa on kaikki mah­dol­lis­ta – kansa jän­nit­tää, mistä Puig­de­mont il­mes­tyy esiin

31.01.2018 12:54 3

Espanja kutsuu pois Ka­ta­lo­niaan lä­he­te­tyt po­lii­si­vah­vis­tuk­set

26.12.2017 22:01
Espanjan pääministeri kieltäytyy tapaamasta Puigdemontia, mutta on valmis dialogiin Katalonian uuden johdon kanssa

Es­pan­jan pää­mi­nis­te­ri kiel­täy­tyy ta­paa­mas­ta Puig­de­mon­tia, mutta on valmis dia­lo­giin Ka­ta­lo­nian uuden johdon kanssa

22.12.2017 00:43 4
Katalonia äänesti vilkkaasti aluevaaleissa – ovensuunkyselyn perusteella itsenäisyyden kannattajille niukka enemmistö

Ka­ta­lo­nia äänesti vilk­kaas­ti alue­vaa­leis­sa – oven­suun­ky­se­lyn pe­rus­teel­la it­se­näi­syy­den kan­nat­ta­jil­le niukka enem­mis­tö

21.12.2017 23:21

"Vaa­lia­se­tel­ma on kuin Daavid vastaan Goljat" - Bar­ce­lo­nas­sa val­mis­tau­du­taan alue­vaa­lei­hin

17.12.2017 17:17

Ka­ta­lo­nian Puig­de­mont pysyy Brys­se­lis­sä, ei hae tur­va­paik­kaa

31.10.2017 14:26
Katalonialaislehti: Puigdemont on Brysselissä

Ka­ta­lo­nia­lais­leh­ti: Puig­de­mont on Brys­se­lis­sä

30.10.2017 15:03 5
Katalonian itsenäistymisjulistuksesta syytteitä aluehallituksen jäsenille – pitkä vankeustuomio uhkaa

Ka­ta­lo­nian it­se­näis­ty­mis­ju­lis­tuk­ses­ta syyt­tei­tä alue­hal­li­tuk­sen jä­se­nil­le – pitkä van­keus­tuo­mio uhkaa

30.10.2017 14:16 2
Mielenosoittajat vaativat Espanjan yhtenäisyyttä – tanssia presidentin palatsin edustalla ja yhteenottoja poliisin kanssa

Mie­len­osoit­ta­jat vaa­ti­vat Es­pan­jan yh­te­näi­syyt­tä – tanssia pre­si­den­tin pa­lat­sin edus­tal­la ja yh­teen­ot­to­ja po­lii­sin kanssa

29.10.2017 19:20