Rikosepäilyt: Haa­pa­jär­ven kär­ki­po­lii­tik­koa epäil­tiin myös tör­keäs­tä vir­ka­ri­kok­ses­ta

Asuntomurrot: Oulussa mur­tau­dut­tiin aamulla oma­ko­ti­ta­loon Kor­ven­ky­läs­sä

Luitko jo tämän: Kem­pe­lees­sä ke­hi­tet­ty deit­ti­so­vel­lus menee suoraan asiaan

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Kaksoiskansalaisuus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lakia kak­sois­kan­sa­lai­suu­des­ta olisi pitänyt ai­koi­naan miettiä monelta kan­nal­ta

03.02.2024 05:00
Kaksoiskansalaisuus kuumottaa presidenttiehdokkaita keskustelussa – harkitsemattomat johtopäätökset pelaavat Kremlin pussiin
Pääkirjoitus

Kak­sois­kan­sa­lai­suus kuu­mot­taa pre­si­dent­ti­eh­dok­kai­ta kes­kus­te­lus­sa – har­kit­se­mat­to­mat joh­to­pää­tök­set pe­laa­vat Kremlin pussiin

18.01.2024 17:00 20
Sisäministeri Mari Rantanen kertoi kansalaisuusehtojen kiristyksistä, mutta kaksoiskansalaisille ei tule kiire: "Lakimuutos eduskuntaan keväällä 2025"

Si­sä­mi­nis­te­ri Mari Ran­ta­nen kertoi kan­sa­lai­suus­eh­to­jen ki­ris­tyk­sis­tä, mutta kak­sois­kan­sa­lai­sil­le ei tule kiire: "La­ki­muu­tos edus­kun­taan ke­vääl­lä 2025"

16.10.2023 15:02
Tilaajille
IL: Ulkomaalaisviraston johtajana toiminut supo-taustainen Matti Saarelainen järjesti Timtshenkon kansalaisuuden

IL: Ul­ko­maa­lais­vi­ras­ton joh­ta­ja­na toi­mi­nut su­po-taus­tai­nen Matti Saa­re­lai­nen jär­jes­ti Tim­tshen­kon kan­sa­lai­suu­den

04.05.2022 14:13 2
Tilaajille