Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Silmien Klinikka
Ikänäköleikkaus parantaa elämänlaatua – “Moni ei tiedä, että silmälaseista voi päästä kokonaan eroon”
Mainos Silmien Klinikka

Ikä­nä­kö­leik­kaus pa­ran­taa elä­män­laa­tua – “Moni ei tiedä, että sil­mä­la­seis­ta voi päästä ko­ko­naan eroon”

17.04.2023 06:00
Kaihileikkaus palauttaa värit elämään – “Tulokset ovat parhaimmillaan mullistavia”
Mainos Silmien Klinikka

Kai­hi­leik­kaus pa­laut­taa värit elämään – “Tu­lok­set ovat par­haim­mil­laan mul­lis­ta­via”

30.01.2023 06:00
Oulun keskustaan on avattu viime vuonna pieni ja paikallinen silmäklinikka – ”Halusin perustaa oman klinikan, jossa voin hoitaa asiakkaani alusta loppuun itse ilman turhaa kiirettä”
Mainos Silmien Klinikka

Oulun kes­kus­taan on avattu viime vuonna pieni ja pai­kal­li­nen sil­mä­kli­nik­ka – ”Ha­lu­sin pe­rus­taa oman kli­ni­kan, jossa voin hoitaa asiak­kaa­ni alusta loppuun itse ilman turhaa kii­ret­tä”

13.03.2022 06:00