Järjestyslaki

Ou­lu­lai­sen Ulla Lanton beag­le-koi­ra joutui irti olevan koiran uhriksi kaksi kertaa – "Koi­ra­hyök­käyk­ses­tä vas­tuus­sa on aina koiran omis­ta­ja", muis­tut­taa Harri Leh­ko­nen Ken­nel­lii­tos­ta

06.06.2021 16:00 24
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Ojen­tai­si­ko ri­ke­sa­kon uhka ros­kaa­via ihmisiä sii­vok­si? - "Tö­ke­röön piit­taa­mat­to­muu­teen on hyvä puuttua myös lain kei­noin"

09.05.2021 08:00 38
Tilaajille

Koirien kiin­ni­pi­to­ai­ka alkoi, myös seu­ra­koi­rat pi­det­tä­vä kyt­ket­tyi­nä elo­kuu­hun saakka – lailla tur­va­taan luon­non­eläin­ten li­sään­ty­mis­rau­ha

03.03.2021 12:22

Koi­ril­ta on pääsy kiel­let­ty ylei­sil­le ui­ma­ran­noil­le – ran­ta-aluei­den rajat häm­men­tä­vät, eivätkä koi­ran­ul­koi­lut­ta­jat tiedä missä liik­ku­mi­nen on sal­lit­tua

19.08.2020 18:13 4
Tilaajille