Koirien kiin­ni­pi­to­ai­ka alkoi, myös seu­ra­koi­rat pi­det­tä­vä kyt­ket­tyi­nä elo­kuu­hun saakka – lailla tur­va­taan luon­non­eläin­ten li­sään­ty­mis­rau­ha

Sisä-Suomen poliisilaitos ja Riistakeskus tiedottavat yhteisesti koirien metsästyslain mukaisen kiinnipitoajan alkamisesta.

Koirat on pidettävä kytkettyinä tai siten että se on välittömästi kytkettävissä 1.3.–19.8. välisenä aikana. Koirien kiinnipitämisestä säädetään metsästys- ja järjestyslaissa.

Taajama-alueilla sekä yleiseen ulkoiluun käytetyillä paikoilla, kuten kuntopoluilla, uimarannoilla sekä lasten leikkipaikoilla koiran on oltava aina kytkettynä.

Tiedotteessa muistutetaan, ettei taajaman ulkopuolellakaan saa pitää lemmikkiä irti ilman maanomistajan tai metsästyshaltijan lupaa.

Kiinnipitovelvollisuus ei koske alle viiden kuukauden ikäisiä koiria, tai aidatulla alueella ulkoilevaa koiraa. Se ei myöskään koske palvelutehtävässä, kuten paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävissä olevia koiria, viranomaiskäytössä olevia koiria eikä koiria joita koulutetaan näihin tehtäviin.

Kiinnipidosta voidaan poiketa, kun muuta kuin ajavaa koiraa käytetään metsästykseen. Poikkeus voidaan tehdä myös kun lintukoiraa koulutetaan, jos se tapahtuu rauhoitettuja riistaeläimiä häiritsemättä.

Järjestyslain rikkomisesta taajamassa voidaan rangaista rikesakolla. Metsästyslain säännösten rikkominen on asianomistajarikos ja rikkomuksesta voidaan antaa sakkorangaistus.