Tilaajille

Koi­ril­ta on pääsy kiel­let­ty ylei­sil­le ui­ma­ran­noil­le – ran­ta-aluei­den rajat häm­men­tä­vät, eivätkä koi­ran­ul­koi­lut­ta­jat tiedä missä liik­ku­mi­nen on sal­lit­tua

Koirien vienti yleisille uimarannoille on kiellettyä. Osalle koiranulkoiluttajista on kuitenkin epäselvää, mihin raja uimarantojen läheisyydessä käytännössä vedetään.
Koirien vienti yleisille uimarannoille on kiellettyä. Osalle koiranulkoiluttajista on kuitenkin epäselvää, mihin raja uimarantojen läheisyydessä käytännössä vedetään.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Suomen järjestyslaissa eritelty koirakuri kieltää koirien viemisen yleisille uimarannoille. Myös Oulun kaupungin verkkosivut ohjeistavat koiranomistajia toimimaan kiellon mukaan.

Oululaisille koiranulkoiluttajille on kuitenkin ollut epäselvää, mihin raja uimarantojen läheisyydessä käytännössä vedetään. Monilla alueilla hämmennystä lisää myös se, ettei koirien ulkoiluttamista kieltäviä kylttejä ole riittävästi.