Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Tilaajille

Jak­ku­ky­län riip­pu­sil­lan so­vin­to­eh­do­tus meni läpi Iin kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa

Iin kunnanhallitus hyväksyi maanantaina sovintoehdotuksen Jakkukylän riippusillan korjaussuunnittelusta.

Sovintoehdotuksen mukaisesti Sweco ei veloita Iin kunnalta sillan korjaussuunnittelusta aiheutuneita kustannuksia.
Sovintoehdotuksen mukaisesti Sweco ei veloita Iin kunnalta sillan korjaussuunnittelusta aiheutuneita kustannuksia.
Kuva: Sweco rakennustekniikka

Iin kunnanhallitus hyväksyi maanantaina sovintoehdotuksen Jakkukylän riippusillan korjaussuunnittelusta.

Kysymyksessä on Iin kunnan, Sweco Rakennetekniikka Oy:n ja Mestek Oy:n neuvottelema sovintoehdotus liittyen sillan suunnittelu- ja toteutusongelmiin. Ehdotuksessa osapuolet sopivat yhdessä siitä, miten sillan suunnittelutyö ja toteutus saatetaan suunnitellusti loppuun.