Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

harrastaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mo­ni­puo­li­nen har­ras­tus­toi­min­ta lisää kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­tia

22.03.2021 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­pää­tök­sen­teon täytyy tukea kou­lu­tuk­sen ta­sa-ar­voa vah­vis­ta­via ra­ken­tei­ta

09.02.2021 20:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulusta puut­tu­vat te­ko­jää­ra­dat – ou­lu­lai­sen kiekon taito on jää­pal­lon pe­rin­tee­nä aina pe­rus­tu­nut hyvään luis­te­luun

14.12.2020 05:30
Tilaajille
Oulun kaupunki tarjoaa ensi keväänä kaikille lapsille ja nuorille maksuttoman harrastuksen, hakee nyt toiminnan järjestäjiä

Oulun kau­pun­ki tarjoaa ensi keväänä kai­kil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le mak­sut­to­man har­ras­tuk­sen, hakee nyt toi­min­nan jär­jes­tä­jiä

13.11.2020 11:13