Rikostutkinta: Poh­jois­suo­ma­lais­ta mar­ja­yri­tys­tä epäil­lään ih­mis­kau­pas­ta

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

Hanna Kosonen
Keskustan puheenjohtajakisan suosikki Annika Saarikko palaa tiede- ja kulttuuriministeriksi

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­ki­san suo­sik­ki Annika Saa­rik­ko palaa tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­rik­si

06.08.2020 13:53 3
Hanna Kosonen luovuttaa salkkunsa Saarikolle ensi viikolla: "Häirintätapaukset menivät ihon alle ministerikaudella"

Hanna Kosonen luo­vut­taa salk­kun­sa Saa­ri­kol­le ensi vii­kol­la: "Häi­rin­tä­ta­pauk­set menivät ihon alle mi­nis­te­ri­kau­del­la"

29.07.2020 06:00 3
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi yhteensä yli 20 miljoonaa euroa kulttuurin ja taiteen toimijoille – Oulun kaupunginteatteri, kaupunginorkesteri sekä museo- ja tiedekeskus saivat avustusta

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö myönsi yh­teen­sä yli 20 mil­joo­naa euroa kult­tuu­rin ja taiteen toi­mi­joil­le – Oulun kau­pun­gin­teat­te­ri, kau­pun­gin­or­kes­te­ri sekä museo- ja tie­de­kes­kus saivat avus­tus­ta

24.06.2020 09:40 5
Koululaiset ekaluokkalaisista yhdeksäsluokkalaisiin pääsevät lähivuosina harrastamaan maksuttomasti koulupäivän yhteydessä – esitys Suomen mallista luovutettiin ministerille

Kou­lu­lai­set eka­luok­ka­lai­sis­ta yh­dek­säs­luok­ka­lai­siin pää­se­vät lä­hi­vuo­si­na har­ras­ta­maan mak­sut­to­mas­ti kou­lu­päi­vän yh­tey­des­sä – esitys Suomen mal­lis­ta luo­vu­tet­tiin mi­nis­te­ril­le

12.06.2020 14:11 4
Opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa perussuomalaisten ajatuspajan julkaisun syyniinsä – Kosonen: "Näkemäni otteet julkaisusta ovat julmia ja huolestuttavia"

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö ottaa pe­rus­suo­ma­lais­ten aja­tus­pa­jan jul­kai­sun syy­niin­sä – Ko­so­nen: "Nä­ke­mä­ni otteet jul­kai­sus­ta ovat julmia ja huo­les­tut­ta­via"

10.06.2020 12:50 3
Opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa perussuomalaisten ajatuspajan julkaisun syyniinsä

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö ottaa pe­rus­suo­ma­lais­ten aja­tus­pa­jan jul­kai­sun syy­niin­sä

10.06.2020 11:54
Hallituksen lakiesitys: syksyllä perusopetuksessa voidaan vuorotella lähi- ja etäopetuksessa, ammattikoulujen näyttöihin joustoa

Hal­li­tuk­sen la­kie­si­tys: syk­syl­lä pe­rus­ope­tuk­ses­sa voidaan vuo­ro­tel­la lähi- ja etäo­pe­tuk­ses­sa, am­mat­ti­kou­lu­jen näyt­töi­hin joustoa

04.06.2020 16:51 1