vastaa kyselyyn: Tuetko työn­te­ki­jä­jär­jes­tö­jen mie­len­il­mauk­sia ja lak­ko­ja?

Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Jääkiekko: Miksei Saku Mäen­alas­ta pääs­tet­ty NHL-lei­ril­le?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Galleria 5
Kuvataidearvio: Silmäpeliä taiteen kanssa – entäpä jos maalaus katsookin katsojaa eikä toisinpäin?

Ku­va­tai­dear­vio: Sil­mä­pe­liä taiteen kanssa – entäpä jos maalaus kat­soo­kin kat­so­jaa eikä toi­sin­päin?

26.08.2023 13:00
Tilaajille
Katsoja komentaa, taidemaalari tottelee pensselin kanssa, kun Henri Hagmanin näyttely avautuu ensi viikolla

Katsoja ko­men­taa, tai­de­maa­la­ri tot­te­lee pens­se­lin kanssa, kun Henri Hag­ma­nin näyt­te­ly avautuu ensi vii­kol­la

18.08.2023 16:40
Oulun Taiteilijaseura palkittiin taiteilijoiden eteen tehdystä työstä

Oulun Tai­tei­li­ja­seu­ra pal­kit­tiin tai­tei­li­joi­den eteen teh­dys­tä työstä

01.08.2023 14:10
Näyttelyarvio: Tamperelaiset taiteilijat esittäytyvät oululaisille teemanaan vapaus – yhdessä teoksessa sitä uhkaa tutunoloinen hahmo

Näyt­te­lyar­vio: Tam­pe­re­lai­set tai­tei­li­jat esit­täy­ty­vät ou­lu­lai­sil­le tee­ma­naan vapaus – yhdessä teok­ses­sa sitä uhkaa tu­tun­oloi­nen hahmo

16.06.2023 14:45 1
Tilaajille
Kuvataidearvio: Ulkoisesti niukassa näyttelyssä kädet kertovat viisi paljasta tarinaa

Ku­va­tai­dear­vio: Ul­koi­ses­ti niu­kas­sa näyt­te­lys­sä kädet ker­to­vat viisi pal­jas­ta tarinaa

18.03.2023 14:15
Tilaajille
Näyttelyarvio: Korjausyritykset vievät virheiden, mokien ja onnistuneiden pelastusten esiin nostamien tunteiden äärelle

Näyt­te­lyar­vio: Kor­jaus­yri­tyk­set vievät vir­hei­den, mokien ja on­nis­tu­nei­den pe­las­tus­ten esiin nos­ta­mien tun­tei­den äärelle

10.12.2022 13:10
Tilaajille
Kuvataidearvio: Lintupäisiä ihmisiä ilman rihman kiertämää – Taru-Carita Pullinen laittaa teoksissaan itsensä likoon ja näyttää kokemuksensa paljaasti ja pelkäämättä

Ku­va­tai­dear­vio: Lin­tu­päi­siä ihmisiä ilman rihman kier­tä­mää – Ta­ru-Ca­ri­ta Pul­li­nen laittaa teok­sis­saan itsensä likoon ja näyttää ko­ke­muk­sen­sa pal­jaas­ti ja pel­kää­mät­tä

01.10.2022 13:35
Tilaajille
Kuvataidearvio: Taiteilijasiskosten yhteisnäyttely on monikerroksinen kudelma, jossa etsitään omaa paikkaa maailmassa

Ku­va­tai­dear­vio: Tai­tei­li­ja­sis­kos­ten yh­teis­näyt­te­ly on mo­ni­ker­rok­si­nen ku­del­ma, jossa et­si­tään omaa paikkaa maail­mas­sa

10.09.2022 14:15
Tilaajille
Näyttelyarvio: Erään talon asukkaat raportoivat itkusta ja askelista tyhjässä porraskäytävässä – mitä talossa todella tapahtui?

Näyt­te­lyar­vio: Erään talon asuk­kaat ra­por­toi­vat itkusta ja as­ke­lis­ta tyh­jäs­sä por­ras­käy­tä­väs­sä – mitä talossa todella ta­pah­tui?

27.08.2022 12:35
Tilaajille
Galleria Harmajan lopettaminen jätti ison aukon oululaiseen taidemaailmaan, ja nyt taiteilijat ja galleristit pohtivat, löytyykö alalle uutta toimijaa – "Ei galleristiksi noin vain ryhdytä"

Gal­le­ria Har­ma­jan lo­pet­ta­mi­nen jätti ison aukon ou­lu­lai­seen tai­de­maail­maan, ja nyt tai­tei­li­jat ja gal­le­ris­tit poh­ti­vat, löy­tyy­kö alalle uutta toi­mi­jaa – "Ei gal­le­ris­tik­si noin vain ryh­dy­tä"

23.07.2022 09:00
Tilaajille
Nyt on Galleria 5 lattiasta kattoon täynnä taidetta – ensikertalainen Sanna Kananoja toi Oulun Taiteilijaseuran tapahtumaan kookkaan männyn

Nyt on Gal­le­ria 5 lat­tias­ta kattoon täynnä tai­det­ta – en­si­ker­ta­lai­nen Sanna Ka­nanoja toi Oulun Tai­tei­li­ja­seu­ran ta­pah­tu­maan kook­kaan männyn

23.03.2022 07:00
Tilaajille
Arvio: Esinekoosteita rakentuva pienoismaailma nostaa esiin ajankohtaisia teemoja

Arvio: Esi­ne­koos­tei­ta ra­ken­tu­va pie­nois­maail­ma nostaa esiin ajan­koh­tai­sia teemoja

19.02.2022 16:25
Tilaajille
Arvio: Pääosissa kasvit ja sienet – kuvataiteilijan teokset kietoutuvat luonnon prosesseihin materiaaliltaan ja sisällöltään

Arvio: Pää­osis­sa kasvit ja sienet – ku­va­tai­tei­li­jan teokset kie­tou­tu­vat luonnon pro­ses­sei­hin ma­te­riaa­lil­taan ja si­säl­löl­tään

22.01.2022 15:15
Tilaajille
Arvio: Toisilla on mielessä vain yksi asia – Ville Vuorenmaan näyttely tarjoaa samastumispintaa keräilyyn hurahtaneille

Arvio: Toi­sil­la on mie­les­sä vain yksi asia – Ville Vuo­ren­maan näyt­te­ly tarjoaa sa­mas­tu­mis­pin­taa ke­räi­lyyn hu­rah­ta­neil­le

05.12.2021 15:20
Tilaajille
Äänitaiteilija Ville Aalto toi oululaiseen Galleria 5:een luontoaiheisen video- ja äänitaideteoksen – "En selittele liikoja, luotan uteliaaseen kokijaan"

Ää­ni­tai­tei­li­ja Ville Aalto toi ou­lu­lai­seen Gal­le­ria 5:een luon­to­ai­hei­sen video- ja ää­ni­tai­de­teok­sen – "En se­lit­te­le lii­ko­ja, luotan ute­liaa­seen ko­ki­jaan"

28.10.2021 09:30
Tilaajille
Arvio: Jaakko Heikkisen ja Heikki Länkisen yhteisnäyttelyn teokset ovat kaukana laimeasta

Arvio: Jaakko Heik­ki­sen ja Heikki Län­ki­sen yh­teis­näyt­te­lyn teokset ovat kaukana lai­meas­ta

24.10.2021 15:30
Tilaajille
Arvio: Riitta Anttosen maalauksissa kätketty ja näkyvä härnäävät toisiaan

Arvio: Riitta Ant­to­sen maa­lauk­sis­sa kät­ket­ty ja näkyvä här­nää­vät toi­siaan

02.10.2021 09:30 1
Tilaajille
Arvio: Turistina virtuaalimatkalla kierrätysmateriaalien maailmassa

Arvio: Tu­ris­ti­na vir­tuaa­li­mat­kal­la kier­rä­tys­ma­te­riaa­lien maail­mas­sa

02.07.2021 15:00
Tilaajille