EU-elvytys
Biojalostamohankkeet eivät ole vihreää elvytystä
Kolumni Pekka Rahko

Bio­ja­los­ta­mo­hank­keet eivät ole vihreää el­vy­tys­tä

22.03.2021 06:00 58
Tilaajille
Politiikan kevätkausi lämpenee EU:n elvytysohjelmalla – tästä satojen miljardien eurojen paketissa on kyse

Po­li­tii­kan ke­vät­kau­si läm­pe­nee EU:n el­vy­ty­soh­jel­mal­la – tästä satojen mil­jar­dien eurojen pa­ke­tis­sa on kyse

09.02.2021 20:40 3
Tilaajille
EU-rahaa tulee nyt monesta tuutista – Oulussa kaavaillaan yhdeksän kohdan innovaatiolistaa, jossa on mukana radioteknolgiaa ja painettua älyä

EU-ra­haa tulee nyt monesta tuu­tis­ta – Oulussa kaa­vail­laan yh­dek­sän kohdan in­no­vaa­tio­lis­taa, jossa on mukana ra­dio­tek­nol­giaa ja pai­net­tua älyä

28.12.2020 06:22 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tiina Ahva

Suomi epäon­nis­tui EU-neu­vot­te­luis­sa

04.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Marin vastasi tiukasti perussuomalaisille syytöksistä perustuslain rikkomisesta: "Näin vakavissa syytöksissä villoja vihjausten sijaan"

Marin vastasi tiu­kas­ti pe­rus­suo­ma­lai­sil­le syy­tök­sis­tä pe­rus­tus­lain rik­ko­mi­ses­ta: "Näin va­ka­vis­sa syy­tök­sis­sä villoja vih­jaus­ten sijaan"

23.07.2020 16:47 10
Mikä taho siunaa Suomen rahojen saamisen, mitä lukuja elvytystarpeen osoittamiseksi vaaditaan? – selvitimme, mitä EU-elpymisrahojen jaossa tapahtuu seuraavaksi

Mikä taho siunaa Suomen rahojen saa­mi­sen, mitä lukuja el­vy­tys­tar­peen osoit­ta­mi­sek­si vaa­di­taan? – sel­vi­tim­me, mitä EU-el­py­mis­ra­ho­jen jaossa ta­pah­tuu seu­raa­vak­si

22.07.2020 20:01 1
Lukijalta Mielipide Heikki Elonheimo

Suun­na­taan ta­lou­del­li­set pa­nok­set ko­ti­mai­sen ky­syn­nän kas­vat­ta­mi­seen

21.07.2020 06:00
Tilaajille
Brexit ja koronakriisi kiihdyttävät EU:n murrosta – elpymisrahastolla voi olla keskeinen rooli eurooppalaisen teollisuuspolitiikan synnyssä
Kolumni Antti Ronkainen

Brexit ja ko­ro­nak­rii­si kiih­dyt­tä­vät EU:n mur­ros­ta – el­py­mis­ra­has­tol­la voi olla kes­kei­nen rooli eu­roop­pa­lai­sen teol­li­suus­po­li­tii­kan syn­nys­sä

24.06.2020 12:00
Tilaajille
Tutkija: Paineet ovat erittäin kovat – sopuun EU:n elpymispaketista on mahdollista päästä

Tut­ki­ja: Paineet ovat erit­täin kovat – sopuun EU:n el­py­mis­pa­ke­tis­ta on mah­dol­lis­ta päästä

20.06.2020 18:20 1
EU-maiden johtajat kokoustavat elvytyspaketista – Euroopan parlamentin puheenjohtaja: "ketään ei pitäisi jättää jälkeen"

EU-mai­den joh­ta­jat ko­kous­ta­vat el­vy­tys­pa­ke­tis­ta – Eu­roo­pan par­la­men­tin pu­heen­joh­ta­ja: "ketään ei pitäisi jättää jäl­keen"

19.06.2020 17:07 2
Tilaajille