Terveys: Ou­lu­lai­nen Olli Jun­tu­nen meni vat­sa­ki­vun takia lää­kä­riin, samalla löytyi keuh­ko­ve­ri­tulp­pa

Polttoaine: Die­se­lin hinta painui Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin alle kahden euron

Eduskuntavaalit 2019
Susijengissäkin esiintynyt Ville Kaunisto lopettaa koripallouransa tyylillä – aloittaa työt kansanedustajana

Su­si­jen­gis­sä­kin esiin­ty­nyt Ville Kau­nis­to lo­pet­taa ko­ri­pal­lo­uran­sa tyy­lil­lä – aloit­taa työt kan­san­edus­ta­ja­na

17.04.2019 11:54 1
Vihreät menestyivät Linnanmaalla, kun naapurikaupunginosassa kannatettiin perussuomalaisia – "On tätä päivää, että ympäristökysymykset ovat isossa osassa"

Vihreät me­nes­tyi­vät Lin­nan­maal­la, kun naa­pu­ri­kau­pun­gin­osas­sa kan­na­tet­tiin pe­rus­suo­ma­lai­sia – "On tätä päivää, että ym­pä­ris­tö­ky­sy­myk­set ovat isossa osassa"

16.04.2019 07:00
Tilaajille
Näkökulma: Hallitustunnustelija saa erot esiin kysymyksillä – ilmastopolitiikka ainakin erottaa sdp:n ja perussuomalaiset kirjoittaa politiikan toimittaja Kirsi Turkki

Nä­kö­kul­ma: Hal­li­tus­tun­nus­te­li­ja saa erot esiin ky­sy­myk­sil­lä – il­mas­to­po­li­tiik­ka ainakin erottaa sdp:n ja pe­rus­suo­ma­lai­set kir­joit­taa po­li­tii­kan toi­mit­ta­ja Kirsi Turkki

15.04.2019 19:22 30
Nuoret rynnistivät vaaleissa, ja Oulun vaalipiirin kansanedustajien keski-ikä laski – oululaisten kansanedustajien määrä kaksinkertaistui ja on nyt reilusti yli puolet

Nuoret ryn­nis­ti­vät vaa­leis­sa, ja Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jien kes­ki-ikä laski – ou­lu­lais­ten kan­san­edus­ta­jien määrä kak­sin­ker­tais­tui ja on nyt rei­lus­ti yli puolet

15.04.2019 19:00
Tilaajille
Oulun vaalipiirin uusia kansanedustajia kukitettiin Rotuaarilla, paikalla oli yhdeksän edustajaa

Oulun vaa­li­pii­rin uusia kan­san­edus­ta­jia ku­ki­tet­tiin Ro­tuaa­ril­la, pai­kal­la oli yh­dek­sän edus­ta­jaa

15.04.2019 17:41 2
Sipilän kannatus suli puoleen Kempeleessä – "Keskusta harjoitti niin oikeistolaista politiikkaa, että se ei miellyttänyt kaikkia keskustalaisiakaan"

Sipilän kan­na­tus suli puoleen Kem­pe­lees­sä – "Kes­kus­ta har­joit­ti niin oi­keis­to­lais­ta po­li­tiik­kaa, että se ei miel­lyt­tä­nyt kaikkia kes­kus­ta­lai­sia­kaan"

15.04.2019 16:58
Tilaajille
Halla-aho odottaa aloitetta Sdp:ltä – eurovaalien kampanjat voivat tuoda oman lisämausteensa hallitustunnusteluihin

Hal­la-aho odottaa aloi­tet­ta Sdp:ltä – eu­ro­vaa­lien kam­pan­jat voivat tuoda oman li­sä­maus­teen­sa hal­li­tus­tun­nus­te­lui­hin

15.04.2019 16:37 5
Uusissa edustajissa monta politiikan ulkopuolelta tuttua kasvoa — Suomen asioista päättävät muun muassa dekkarikirjailija, koomikko ja "joulupukki"

Uusissa edus­ta­jis­sa monta po­li­tii­kan ul­ko­puo­lel­ta tuttua kasvoa — Suomen asiois­ta päät­tä­vät muun muassa dek­ka­ri­kir­jai­li­ja, koo­mik­ko ja "jou­lu­puk­ki"

15.04.2019 16:17 3
Tässä ovat kolmen suurimman puolueen uudet kansanedustajat

Tässä ovat kolmen suu­rim­man puo­lueen uudet kan­san­edus­ta­jat

15.04.2019 16:13
Vaalipiiriä kiertänyt vihreiden Satu Haapanen: No hard feelings

Vaa­li­pii­riä kier­tä­nyt vih­rei­den Satu Haa­pa­nen: No hard fee­lings

15.04.2019 15:55 7
Eduskunnasta pudonnut kokoomuksen Eero Suutari 75 000 euron kampanjabudjetistaan: "Otin hallitun riskin"

Edus­kun­nas­ta pu­don­nut ko­koo­muk­sen Eero Suutari 75 000 euron kam­pan­ja­bud­je­tis­taan: "Otin hal­li­tun riskin"

15.04.2019 15:55 14
Rinteen neuvottelijan nenä haistaa: "Neuvottelutulos voidaan saada helpostikin, kun osataan oikeista naruista vetää"

Rinteen neu­vot­te­li­jan nenä hais­taa: "Neu­vot­te­lu­tu­los voidaan saada hel­pos­ti­kin, kun osataan oi­keis­ta na­ruis­ta vetää"

15.04.2019 15:35 49
Eduskunnasta pudonnut Simon Elo: Valitusoikeutta ei ole, pulinat pois

Edus­kun­nas­ta pu­don­nut Simon Elo: Va­li­tus­oi­keut­ta ei ole, pulinat pois

15.04.2019 15:33 5
Kolumni: Ärjy ay-pomo ja tiukka neuvottelija osaa olla myös leppoisa nallekarhu

Ko­lum­ni: Ärjy ay-pomo ja tiukka neu­vot­te­li­ja osaa olla myös lep­poi­sa nal­le­kar­hu

15.04.2019 14:48
Tilaajille
"Meillä protesti pysyy järjestelmän sisällä, eikä purkaannu kadulla" – Asiantuntijan mukaan puoluekenttä alkaa hajaantua

"Meillä pro­tes­ti pysyy jär­jes­tel­män si­säl­lä, eikä pur­kaan­nu ka­dul­la" – Asian­tun­ti­jan mukaan puo­lue­kent­tä alkaa ha­jaan­tua

15.04.2019 14:43 8
Oulun kaupunginvaltuuston Juha Hänninen: Lopputulokseen pitää tyytyä

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton Juha Hän­ni­nen: Lop­pu­tu­lok­seen pitää tyytyä

15.04.2019 14:30 23
Analyysi: Luvassa on kitkerän kalkin juontia – keskustalla alkaa armoton jälkipyykin pesu

Ana­lyy­si: Luvassa on kit­ke­rän kalkin juontia – kes­kus­tal­la alkaa armoton jäl­ki­pyy­kin pesu

15.04.2019 13:40 73
Kansa on puhunut – mutta mitä se sanoi? Tulos ei anna avointa valtakirjaa sosiaalidemokraattien vaalilupauksille

Kansa on puhunut – mutta mitä se sanoi? Tulos ei anna avointa val­ta­kir­jaa so­siaa­li­de­mo­kraat­tien vaa­li­lu­pauk­sil­le

15.04.2019 12:33 8
Kainuu jäi vaille keskustalaisedustajaa – Korhonen: Tällainen tilanne ei saa toistua enää koskaan

Kainuu jäi vaille kes­kus­ta­lais­edus­ta­jaa – Kor­ho­nen: Täl­lai­nen tilanne ei saa toistua enää koskaan

15.04.2019 12:32 17
Susijengissäkin esiintynyt Ville Kaunisto lopettaa koripallouransa tyylillä – Aloittaa työt kansanedustajana

Su­si­jen­gis­sä­kin esiin­ty­nyt Ville Kau­nis­to lo­pet­taa ko­ri­pal­lo­uran­sa tyy­lil­lä – Aloit­taa työt kan­san­edus­ta­ja­na

15.04.2019 12:25 1