Oulun torihotelli: To­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo yhä pai­kal­laan

Kulttuuri: Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Jussi Ha­ku­li­nen on kuollut

E-urheilu
Kuukausi
Kaleva Live: Midnight Sun Gamesin päätöspäivänä ratkaistiin turnauksen voittajat – katso ratkaisuhetket tallenteena

Kaleva Live: Mid­night Sun Gamesin pää­tös­päi­vä­nä rat­kais­tiin tur­nauk­sen voit­ta­jat – katso rat­kai­su­het­ket tal­len­tee­na

24.07.2022 09:00
Kaleva Live: Yöttömän yön turnauksen toinen kisapäivä käynnistyi – katso tallenne täältä

Kaleva Live: Yöt­tö­män yön tur­nauk­sen toinen ki­sa­päi­vä käyn­nis­tyi – katso tal­len­ne täältä

23.07.2022 10:00
Kaleva Live: Midnight Sun Games starttasi Lapin Urheiluopistolla – katso e-urheiluturnauksen avauspäivän tallenne täältä

Kaleva Live: Mid­night Sun Games start­ta­si Lapin Ur­hei­lu­opis­tol­la – katso e-ur­hei­lu­tur­nauk­sen avaus­päi­vän tal­len­ne täältä

22.07.2022 16:00 7
Midnight Sun Games e-urheilutapahtuma valtaa Lapin Urheiluopiston – Kaleva live näyttää CS:GO turnauksen suorana

Mid­night Sun Games e-ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma valtaa Lapin Ur­hei­lu­opis­ton – Kaleva live näyttää CS:GO tur­nauk­sen suorana

21.07.2022 09:46
Tilaajille
Yöttömän yön Midnight Sun Games käynnistyy viikonloppuna Rovaniemellä – Kaleva Live näyttää kolmipäiväisen e-urheiluturnauksen pelit suorana lähetyksenä

Yöt­tö­män yön Mid­night Sun Games käyn­nis­tyy vii­kon­lop­pu­na Ro­va­nie­mel­lä – Kaleva Live näyttää kol­mi­päi­väi­sen e-ur­hei­lu­tur­nauk­sen pelit suorana lä­he­tyk­se­nä

20.07.2022 15:00
Vanhemmat
E-urheilu ammattimaistuu ja oululaisseura Blue Whites harjoittelee kuntovalmentajan opeilla – Näin e-pelaaja Aleksi Donskoi valmistautuu pelipäivään

E-ur­hei­lu am­mat­ti­mais­tuu ja ou­lu­lais­seu­ra Blue Whites har­joit­te­lee kun­to­val­men­ta­jan opeilla – Näin e-pe­laa­ja Aleksi Donskoi val­mis­tau­tuu pe­li­päi­vään

02.10.2021 10:10 2
Tilaajille
Midnight Sun Games keräsi Rovaniemellä CS:GO -joukkueet yhteen, turnauksen lohkopelit starttasivat perjantaina – katso avauspäivä tallenteena

Mid­night Sun Games keräsi Ro­va­nie­mel­lä CS:GO -jouk­kueet yhteen, tur­nauk­sen loh­ko­pe­lit start­ta­si­vat per­jan­tai­na – katso avaus­päi­vä tal­len­tee­na

19.07.2021 13:37
Tilaajille
Midnight Sun Games jatkui Rovaniemellä, jyvät erottuivat tänään akanoista, kun jatkoon menijät selvisivät – katso lauantain tallenne täältä

Mid­night Sun Games jatkui Ro­va­nie­mel­lä, jyvät erot­tui­vat tänään aka­nois­ta, kun jatkoon menijät sel­vi­si­vät – katso lauan­tain tal­len­ne täältä

19.07.2021 13:31
Tilaajille
Kolmipäiväinen CS:GO -turnaus miteltiin Rovaniemellä, Midnight Sun Games huipentui sunnuntain mitalipeleihin – katso päätöspäivän ratkaisuhetket tallenteena tästä

Kol­mi­päi­väi­nen CS:GO -tur­naus mi­tel­tiin Ro­va­nie­mel­lä, Mid­night Sun Games hui­pen­tui sun­nun­tain mi­ta­li­pe­lei­hin – katso pää­tös­päi­vän rat­kai­su­het­ket tal­len­tee­na tästä

19.07.2021 10:22
Tilaajille
Kaleva Live klo 10: Edessä kolmipäiväisen turnauksen ratkaisuhetket, Midnight Sun Games huipentuu tänään mitalipeleihin – katso maksutonta lähetystä suorana täältä

Kaleva Live klo 10: Edessä kol­mi­päi­väi­sen tur­nauk­sen rat­kai­su­het­ket, Mid­night Sun Games hui­pen­tuu tänään mi­ta­li­pe­lei­hin – katso mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä suorana täältä

18.07.2021 09:30
Kaleva Live klo 10.45: Midnight Sun Games jatkuu Rovaniemellä, tänään jyvät erottuvat akanoista, kun jatkoon menijät selviävät – seuraa maksutonta lähetystä täältä

Kaleva Live klo 10.45: Mid­night Sun Games jatkuu Ro­va­nie­mel­lä, tänään jyvät erot­tu­vat aka­nois­ta, kun jatkoon menijät sel­viä­vät – seuraa mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

17.07.2021 10:30
Kaleva Live klo 17: Midnight Sun Games kerää Rovaniemellä CS:GO -joukkueet yhteen, turnauksen lohkopelit starttaavat tänään – katso maksuttomana täältä

Kaleva Live klo 17: Mid­night Sun Games kerää Ro­va­nie­mel­lä CS:GO -jouk­kueet yhteen, tur­nauk­sen loh­ko­pe­lit start­taa­vat tänään – katso mak­sut­to­ma­na täältä

16.07.2021 16:30 1
E-urheilijat havittelevat Rovaniemellä rahapalkintoa – Kaleva näyttää Midnight Sun Gamesin Counter Strike -turnauksen suorana maksuttomana lähetyksenä koko viikonlopun ajan

E-ur­hei­li­jat ha­vit­te­le­vat Ro­va­nie­mel­lä ra­ha­pal­kin­toa – Kaleva näyttää Mid­night Sun Gamesin Counter Strike -tur­nauk­sen suorana mak­sut­to­ma­na lä­he­tyk­se­nä koko vii­kon­lo­pun ajan

15.07.2021 18:00
Oulusta e-urheilun mahtikaupunki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulusta e-ur­hei­lun mah­ti­kau­pun­ki

03.06.2021 02:01 1
Tilaajille
Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet myös e-urheiluun ja kaikki isot tapahtumat ovat pysähdyksissä: "Tavallaan paluuta juurille"

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ovat vai­kut­ta­neet myös e-ur­hei­luun ja kaikki isot ta­pah­tu­mat ovat py­säh­dyk­sis­sä: "Ta­val­laan paluuta juu­ril­le"

25.04.2021 07:00
Tilaajille
Herculesin tietokoneet menivät Hukkaan – "Liikunnallinen elementti tekee harrastuksesta kokonaisvaltaisemman"

Her­cu­le­sin tie­to­ko­neet menivät Hukkaan – "Lii­kun­nal­li­nen ele­ment­ti tekee har­ras­tuk­ses­ta ko­ko­nais­val­tai­sem­man"

27.08.2020 20:00
Tilaajille
Lauri Hietala kuunteli kavereiden kuittailua ja häpesi harrastustaan, nyt 22-vuotias voi olla ylpeä työstään – "Kun teininä olin tekemisissä tyttöjen kanssa, niin heidän ensimmäinen reaktionsa oli, että ai, sä vaan pelaat"

Lauri Hietala kuun­te­li ka­ve­rei­den kuit­tai­lua ja häpesi har­ras­tus­taan, nyt 22-vuo­tias voi olla ylpeä työs­tään – "Kun teininä olin te­ke­mi­sis­sä tyt­tö­jen kanssa, niin heidän en­sim­mäi­nen reak­tion­sa oli, että ai, sä vaan pelaat"

06.08.2020 20:00
Tilaajille
Vain elektronisen urheilun urheilupelit sallitaan Vuoden urheilija -äänestykseen – päätös herätti närää lajiliitossa

Vain elekt­ro­ni­sen ur­hei­lun ur­hei­lu­pe­lit sal­li­taan Vuoden ur­hei­li­ja -ää­nes­tyk­seen – päätös herätti närää la­ji­lii­tos­sa

13.07.2020 19:15
Veikkausliiga käynnistää e-urheilusarjan syksyllä yhteistyössä Telian ja PlayStationin kanssa

Veik­kaus­lii­ga käyn­nis­tää e-ur­hei­lu­sar­jan syk­syl­lä yh­teis­työs­sä Telian ja PlayS­ta­tio­nin kanssa

02.07.2020 07:55
Korona on ajanut suomalaisen huippu-urheilun talouskriisiin, mutta e-urheilu jatkanee kasvun uralla pandemiasta huolimatta

Korona on ajanut suo­ma­lai­sen huip­pu-ur­hei­lun ta­lousk­rii­siin, mutta e-ur­hei­lu jat­ka­nee kasvun uralla pan­de­mias­ta huo­li­mat­ta

25.05.2020 21:00
Tilaajille