Kuolleisuus: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Laihdutus: Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le, lue ko­ke­muk­sia

Kolumni: Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

Kaleva Live: Yöt­tö­män yön tur­nauk­sen toinen ki­sa­päi­vä käyn­nis­tyi – katso tal­len­ne täältä

Kaleva näytti e-urheiluturnaus Midnight Sun Gamesin ottelut suorana maksuttomana lähetyksenä.

Kaleva näytti e-urheiluturnaus Midnight Sun Gamesin ottelut suorana maksuttomana lähetyksenä.

Lauantain pelit käynnistyivät kello 11 alkaen.

Midnight Sun Games, päivä 2