Coronaria
Päänsärky, niskakivut tai huonosti nukutut yöt voivat olla oireita hampaiden narskuttelusta – Syypää narskutteluun saattaa olla stressaava elämäntilanne
Mainos Coronaria

Pään­sär­ky, nis­ka­ki­vut tai huo­nos­ti nukutut yöt voivat olla oireita ham­pai­den nars­kut­te­lus­ta – Syypää nars­kut­te­luun saattaa olla stres­saa­va elä­män­ti­lan­ne

14.09.2020 08:00
Narskuttelun oireista kärsii lähes jokainen jossain vaiheessa elämäänsä
Mainos Coronaria

Nars­kut­te­lun oi­reis­ta kärsii lähes jo­kai­nen jossain vai­hees­sa elä­mään­sä

01.08.2020 08:00