Coronaria
Terveysyhtiö Coronarian emokonserni Cor Group ostamassa Ainola-rakennuksen – oululaisyhtiön suunnitelmissa muuttaa historiallinen museotalo toimistokäyttöön

Ter­veys­yh­tiö Co­ro­na­rian emo­kon­ser­ni Cor Group os­ta­mas­sa Ai­no­la-ra­ken­nuk­sen – ou­lu­lais­yh­tiön suun­ni­tel­mis­sa muuttaa his­to­rial­li­nen mu­seo­ta­lo toi­mis­to­käyt­töön

01.12.2021 16:21 66
Tilaajille
Päänsärky, niskakivut tai huonosti nukutut yöt voivat olla oireita hampaiden narskuttelusta – Syypää narskutteluun saattaa olla stressaava elämäntilanne
Mainos Coronaria

Pään­sär­ky, nis­ka­ki­vut tai huo­nos­ti nukutut yöt voivat olla oireita ham­pai­den nars­kut­te­lus­ta – Syypää nars­kut­te­luun saattaa olla stres­saa­va elä­män­ti­lan­ne

14.09.2020 08:00
Narskuttelun oireista kärsii lähes jokainen jossain vaiheessa elämäänsä
Mainos Coronaria

Nars­kut­te­lun oi­reis­ta kärsii lähes jo­kai­nen jossain vai­hees­sa elä­mään­sä

01.08.2020 08:00