Henkirikokset: Oulussa jo toinen hen­ki­ri­kos viikon sisään

Lumi: Oulussa on nyt lunta poik­keuk­sel­li­sen paljon

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Cor Group
Wetteri Oyj:n omistamien Tieturin ja MIF:n osakekannat myyty Professio Groupille

Wetteri Oyj:n omis­ta­mien Tie­tu­rin ja MIF:n osa­ke­kan­nat myyty Pro­fes­sio Grou­pil­le

14.02.2024 14:55
Ainolan myyminen on johtamassa ikävään valituskierteeseen, eikä se mairittele tulevaa kulttuuripääkaupunkia
Kolumni

Ainolan myy­mi­nen on joh­ta­mas­sa ikävään va­li­tus­kier­tee­seen, eikä se mai­rit­te­le tulevaa kult­tuu­ri­pää­kau­pun­kia

03.05.2023 06:00 57
Tilaajille
Valitukset Ainolan myymisestä ovat menossa nurin Oulun kaupunginhallituksessa – myös kauppaopiston rakennuksen kaavasta tehdyt valitukset on sen mielestä hylättävä

Va­li­tuk­set Ainolan myy­mi­ses­tä ovat menossa nurin Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa – myös kaup­pa­opis­ton ra­ken­nuk­sen kaa­vas­ta tehdyt va­li­tuk­set on sen mie­les­tä hy­lät­tä­vä

01.05.2023 18:00 71
Tilaajille
"Minusta on järkyttävää, että Oulun kaupunki toimii tällä tavalla" – Kaj Åströmin mielestä Ainola-kauppa on väärin, sillä se ei noudata Åströmien suvun lahjakirjan ehtoja

"Mi­nus­ta on jär­kyt­tä­vää, että Oulun kau­pun­ki toimii tällä ta­val­la" – Kaj Å­strö­min mie­les­tä Ai­no­la-kaup­pa on väärin, sillä se ei noudata Å­strö­mien suvun lah­ja­kir­jan ehtoja

24.03.2023 22:15 161
Tilaajille
Oulun kaupunki myy Ainolan museorakennuksen oululaiskonserni Cor Groupille – kauppahinta 604 000 euroa: "Kunnioitamme rakennuksen arvoa"

Oulun kau­pun­ki myy Ainolan mu­seo­ra­ken­nuk­sen ou­lu­lais­kon­ser­ni Cor Grou­pil­le – kaup­pa­hin­ta 604 000 euroa: "Kun­nioi­tam­me ra­ken­nuk­sen arvoa"

24.03.2023 17:40 44
Tilaajille
Kiinteistöalaa suurella sydämellä – Pekka Ronkainen vie Kotikatu365-mallia Oulusta valtakunnalliseksi
Mainos Urapolkuja-juttusarja

Kiin­teis­tö­alaa suu­rel­la sy­dä­mel­lä – Pekka Ron­kai­nen vie Kotikatu365-mal­lia Oulusta val­ta­kun­nal­li­sek­si

19.10.2022 10:47
Ainolan museorakennukselle haetaan uutta suojelustatusta – Pohjois-Pohjanmaan museoyhdistyksen mielestä nykyinen suojelu ei riitä

Ainolan mu­seo­ra­ken­nuk­sel­le haetaan uutta suo­je­lu­sta­tus­ta – Poh­jois-Poh­jan­maan mu­seo­yh­dis­tyk­sen mie­les­tä ny­kyi­nen suojelu ei riitä

09.12.2021 16:00 19
Tilaajille
COR Groupin Kotikatu 365 -suunnitelma Peltolassa ei saanut suunnitteluvarausta – "Tulkitsin, ettei päätöksentekoon ole edellytyksiä ja toisaalta kaivattiin lisätietoa"

COR Groupin Ko­ti­ka­tu 365 -suun­ni­tel­ma Pel­to­las­sa ei saanut suun­nit­te­lu­va­raus­ta – "Tul­kit­sin, ettei pää­tök­sen­te­koon ole edel­ly­tyk­siä ja toi­saal­ta kai­vat­tiin li­sä­tie­toa"

08.12.2021 18:55 3
Tilaajille
Peltolaan tulossa uusi Kotikatu 365 – Oululainen COR Group viemässä konseptia myös muihin isoihin kaupunkeihin

Pel­to­laan tulossa uusi Ko­ti­ka­tu 365 – Ou­lu­lai­nen COR Group vie­mäs­sä kon­sep­tia myös muihin isoihin kau­pun­kei­hin

08.12.2021 06:00 25
Tilaajille
Vehkaperä: Kaupunki voisi jopa toimia Cor Groupin vuokralaisena Ainolassa – kaikki vaihtoehdot kuitenkin vielä auki

Veh­ka­pe­rä: Kau­pun­ki voisi jopa toimia Cor Groupin vuok­ra­lai­se­na Ai­no­las­sa – kaikki vaih­to­eh­dot kui­ten­kin vielä auki

30.11.2021 16:27 32
Tilaajille