Sotaharjoitus: Naton har­joi­tus tuo Tun­tu­ri-Lap­piin ennen nä­ke­mät­tö­mät ruuhkat

Tornihotelli: Terwa Towerin ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen hy­väk­sy­mi­nen etenee Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon

Luitko jo tämän: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Caritas Palvelut Oy
Oulun seurakuntayhtymä ottaa omistamiensa Caritas-asuntojen vuokraustoiminnan hoidettavakseen

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä ottaa omis­ta­mien­sa Ca­ri­tas-asun­to­jen vuok­raus­toi­min­nan hoi­det­ta­vak­seen

30.03.2023 16:50 1
Oululaisen Caritas Palveluiden nimi vaihtuu – "Yksityisten ollut mahdotonta tehdä kannattavaa liiketoimintaa"

Ou­lu­lai­sen Caritas Pal­ve­lui­den nimi vaihtuu – "Yk­si­tyis­ten ollut mah­do­ton­ta tehdä kan­nat­ta­vaa lii­ke­toi­min­taa"

01.02.2023 09:00 2
Tilaajille
Oulussa työskentelee filippiiniläisiä sairaanhoitajia ja lisää on koko ajan tulossa

Oulussa työs­ken­te­lee fi­lip­pii­ni­läi­siä sai­raan­hoi­ta­jia ja lisää on koko ajan tulossa

14.10.2022 16:49 55
Tilaajille
Etsitkö sote-alan kesätyötä? – Caritas hakee kesätyöntekijöitä ikäihmisten ja vammaisten parissa tehtävään työhön
Mainos Caritas Palvelut

Etsitkö sote-alan ke­sä­työ­tä? – Caritas hakee ke­sä­työn­te­ki­jöi­tä ikä­ih­mis­ten ja vam­mais­ten parissa teh­tä­vään työhön

27.01.2022 06:00
Caritas Palvelut Oy myi osan palveluistaan ja vähentää väkeä – Tehostamistoimilla haetaan vähintään 650 000 euron tulosparannusta

Caritas Pal­ve­lut Oy myi osan pal­ve­luis­taan ja vä­hen­tää väkeä – Te­hos­ta­mis­toi­mil­la haetaan vä­hin­tään 650 000 euron tu­los­pa­ran­nus­ta

04.11.2021 17:00 1
Tilaajille

Caritas Pal­ve­lut aikoo vä­hen­tää väkeä – Yt-neu­vot­te­lu­jen pii­ris­sä sata työn­te­ki­jää Oulun seu­dul­la ja Ro­va­nie­mel­lä

01.09.2021 17:00 4
Tilaajille
Oululaisen palveluyksikön asukas joutui tiputukseen pahan nestehukan takia – omaiselta kritiikkiä huoneistojen ilmastoinnista: "Lämpötila sisällä lähes 30 astetta"

Ou­lu­lai­sen pal­ve­lu­yk­si­kön asukas joutui ti­pu­tuk­seen pahan nes­te­hu­kan takia – o­mai­sel­ta kri­tiik­kiä huo­neis­to­jen il­mas­toin­nis­ta: "Läm­pö­ti­la sisällä lähes 30 as­tet­ta"

13.07.2021 15:13 22
Tilaajille
Helsingin Diakonissalaitos harppasi isosti Ouluun ostamalla Caritas Palvelut – "Tämä on strategisesti ja henkisesti iso kauppa"

Hel­sin­gin Dia­ko­nis­sa­lai­tos harp­pa­si isosti Ouluun os­ta­mal­la Caritas Pal­ve­lut – "Tämä on stra­te­gi­ses­ti ja hen­ki­ses­ti iso kauppa"

02.09.2020 08:00 2
Tilaajille
Helsingin Diakonissalaitos osti Caritas Palvelut Oy:n – Caritas-Säätiö hakee syksyn aikana uutta suuntaa

Hel­sin­gin Dia­ko­nis­sa­lai­tos osti Caritas Pal­ve­lut Oy:n – Ca­ri­tas-Sää­tiö hakee syksyn aikana uutta suuntaa

31.08.2020 15:46 5
Tilaajille