Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

Biotuotetehdas

Roh­kei­ta kek­sin­tö­jä kai­va­taan – uusien bio­tuot­tei­den avulla met­säs­tä voisi elää le­veäm­min ja kes­tä­väm­min, mutta niillä on vielä pitkä taival mark­ki­noil­le

19.04.2021 06:00 10
Tilaajille
Pääkirjoitus

To­teu­tus­ta kohti etenevä Kemin bio­tuo­te­teh­das on jät­ti­ruis­ke Poh­jois-Suo­men ta­lou­teen

18.12.2020 20:00 8
Tilaajille

“Mel­koi­nen ko­ro­na­ro­ko­te ta­lou­del­le" – Metsä Groupin in­ves­toin­ti Kemissä hei­jas­tui­si Ou­luun­kin

18.12.2020 16:55 15
Tilaajille

Kemin bio­tuo­te­teh­das sai ym­pä­ris­tö­lu­van – teh­das­hank­keen ei pitäisi enää kaatua pääs­tö­ra­joi­hin

18.12.2020 08:11 20
Tilaajille

Metsä Fib­rel­le tulossa jou­lu­lah­ja – alue­hal­lin­to­vi­ras­to aikoo tehdä Kemin bio­tuo­te­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­pa­pää­tök­sen ennen joulua

14.12.2020 19:18 5
Tilaajille

Kemin bio­tuo­te­teh­taan val­mis­te­le­via töitä voi seurata suo­ra­tois­to­na

02.10.2020 14:50
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kemin jät­ti­mäi­nen bio­tuo­te­teh­das etenee, mutta samp­pan­jaa ei vielä kannata ostaa

27.05.2020 16:00 4
Tilaajille