Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

Biotuotetehdas
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kui­tu­hamp­pu mo­ni­puo­lis­taa poh­jois­ta bio­ta­lout­ta – jo uudet bio­tuo­te­teh­taat tar­vit­se­vat raa­ka-ai­net­ta enemmän kuin olemme ai­kai­sem­min las­ke­neet

24.07.2022 05:30 3
Tilaajille
Lapin suurin sähkövoimalaitos valmistuu Kemiin 2023 – ABB tekee Metsä Fibren biotuotetehtaalle sähkövoimalaitoksen, jonka tuotanto vastaa kahta prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta

Lapin suurin säh­kö­voi­ma­lai­tos val­mis­tuu Kemiin 2023 – ABB tekee Metsä Fibren bio­tuo­te­teh­taal­le säh­kö­voi­ma­lai­tok­sen, jonka tuo­tan­to vastaa kahta pro­sent­tia Suomen säh­kön­ku­lu­tuk­ses­ta

12.11.2021 18:00 6
Tilaajille
Rohkeita keksintöjä kaivataan – uusien biotuotteiden avulla metsästä voisi elää leveämmin ja kestävämmin, mutta niillä on vielä pitkä taival markkinoille

Roh­kei­ta kek­sin­tö­jä kai­va­taan – uusien bio­tuot­tei­den avulla met­säs­tä voisi elää le­veäm­min ja kes­tä­väm­min, mutta niillä on vielä pitkä taival mark­ki­noil­le

19.04.2021 06:00 10
Tilaajille
Toteutusta kohti etenevä Kemin biotuotetehdas on jättiruiske Pohjois-Suomen talouteen
Pääkirjoitus

To­teu­tus­ta kohti etenevä Kemin bio­tuo­te­teh­das on jät­ti­ruis­ke Poh­jois-Suo­men ta­lou­teen

18.12.2020 20:00 8
Tilaajille
“Melkoinen koronarokote taloudelle" – Metsä Groupin investointi Kemissä heijastuisi Ouluunkin

“Mel­koi­nen ko­ro­na­ro­ko­te ta­lou­del­le" – Metsä Groupin in­ves­toin­ti Kemissä hei­jas­tui­si Ou­luun­kin

18.12.2020 16:55 15
Tilaajille
Kemin biotuotetehdas sai ympäristöluvan – tehdashankkeen ei pitäisi enää kaatua päästörajoihin

Kemin bio­tuo­te­teh­das sai ym­pä­ris­tö­lu­van – teh­das­hank­keen ei pitäisi enää kaatua pääs­tö­ra­joi­hin

18.12.2020 08:11 20
Tilaajille
Metsä Fibrelle tulossa joululahja – aluehallintovirasto aikoo tehdä Kemin biotuotetehtaan ympäristölupapäätöksen ennen joulua

Metsä Fib­rel­le tulossa jou­lu­lah­ja – alue­hal­lin­to­vi­ras­to aikoo tehdä Kemin bio­tuo­te­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­pa­pää­tök­sen ennen joulua

14.12.2020 19:18 5
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaan valmistelevia töitä voi seurata suoratoistona

Kemin bio­tuo­te­teh­taan val­mis­te­le­via töitä voi seurata suo­ra­tois­to­na

02.10.2020 14:50
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kemin jättimäinen biotuotetehdas etenee, mutta samppanjaa ei vielä kannata ostaa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kemin jät­ti­mäi­nen bio­tuo­te­teh­das etenee, mutta samp­pan­jaa ei vielä kannata ostaa

27.05.2020 16:00 4
Tilaajille