Koronasuositukset: Etä­työ­suo­si­tus palaa Ouluun, mas­ki­suo­si­tus koskee myös kouluja

Opiskelijat: Yli­opis­ton ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat juh­li­vat yhdessä syys­kuus­sa Kuu­si­saa­res­sa

Tilaajille

Roh­kei­ta kek­sin­tö­jä kai­va­taan – uusien bio­tuot­tei­den avulla met­säs­tä voisi elää le­veäm­min ja kes­tä­väm­min, mutta niillä on vielä pitkä taival mark­ki­noil­le

Suomessa kehitetään uusia metsäteollisuuden biotuotteita, mutta vauhti on hidas. Tutkimus ja tuotekehittelyvarat suunnataan professori Olli Dahlin mukaan väärin.

Metsä Fibren uutta biotuotetehdasta rakennetaan Kemiin. Kuvassa käytössä oleva kartonkitehdas Kemin Pajusaaressa.
Metsä Fibren uutta biotuotetehdasta rakennetaan Kemiin. Kuvassa käytössä oleva kartonkitehdas Kemin Pajusaaressa.
Kuva: Anssi Jokiranta

Vanhan hokeman mukaan Suomi elää metsästä. Niin se tekee. Mutta uusia kotimaisia biotuotteita kehittämällä metsästä voisi elää vielä leveämmin, ja kenties myös kestävämmin.

Metsäteollisuus hankkii tulonsa viemällä paperisellua raaka-aineena muualle jalostettavaksi. Uusien tuotteiden osuus on alle kymmenen prosenttia metsäteollisuuden liikevaihdosta. Lukema tulee pysymään sellaisena todennäköisesti pitkään.