Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Baletti
Aladdin ja Taikalamppu nähdään kokoillan balettina Oulussa – Itämaisessa sadussa sapelit viuhuvat ja rakkaus roihuaa

Aladdin ja Tai­ka­lamp­pu nähdään ko­ko­il­lan ba­let­ti­na Oulussa – Itä­mai­ses­sa sadussa sapelit viu­hu­vat ja rakkaus roihuaa

11.02.2024 15:00 1
Tilaajille
10 vuoden odotus päättyy, kun Leevi Madetojan baletti Okon Fuoko saadaan huhtikuussa Ouluun

10 vuoden odotus päät­tyy, kun Leevi Ma­det­ojan baletti Okon Fuoko saadaan huh­ti­kuus­sa Ouluun

14.11.2023 13:00
Tilaajille
Kansallisoopperan ja -baletin vierailu sai oululaiset liikkeelle – "Ehdottomasti menisin toistekin, jos Ouluun tulisi lisää oopperaesityksiä"

Kan­sal­lis­oop­pe­ran ja -ba­le­tin vie­rai­lu sai ou­lu­lai­set liik­keel­le – "Eh­dot­to­mas­ti menisin tois­te­kin, jos Ouluun tulisi lisää oop­pe­rae­si­tyk­siä"

06.05.2023 20:27 53
Tilaajille
Ouluhalliin rakennettiin Pohjois-Euroopan suurin sisälava Kansallisoopperan ja -baletin vierailua varten – "Ei näin isoa ja massiivista tuotantoa ole ollut talomme historiassa"

Ou­lu­hal­liin ra­ken­net­tiin Poh­jois-Eu­roo­pan suurin si­sä­la­va Kan­sal­lis­oop­pe­ran ja -ba­le­tin vie­rai­lua varten – "Ei näin isoa ja mas­sii­vis­ta tuo­tan­toa ole ollut talomme his­to­rias­sa"

05.05.2023 22:25 15
Tilaajille
Ouluhalli on suljettu kuntoilijoilta kansallisoopperan ja -baletin kiertueen vuoksi

Ou­lu­hal­li on sul­jet­tu kun­toi­li­joil­ta kan­sal­lis­oop­pe­ran ja -ba­le­tin kier­tueen vuoksi

05.05.2023 10:56
”Tietokone on uusi oikea instrumentti” – Aatu Ruokolainen, 26, sävelsi jo toisen kokoillan baletin oululaiselle balettikoululle

”Tie­to­ko­ne on uusi oikea inst­ru­ment­ti” – Aatu Ruo­ko­lai­nen, 26, sävelsi jo toisen ko­ko­il­lan baletin ou­lu­lai­sel­le ba­let­ti­kou­lul­le

05.05.2023 08:00 1
Tilaajille
Aladdin ja veikeä Apina vievät seikkailuun – Satumainen kokoillan baletti on kulttuurilahja Oulun alueen lapsille

Aladdin ja veikeä Apina vievät seik­kai­luun – Sa­tu­mai­nen ko­ko­il­lan baletti on kult­tuu­ri­lah­ja Oulun alueen lap­sil­le

24.04.2023 21:17 1
Tilaajille
Joutsenet liihottavat Oulun Madetojan salissa kahteen otteeseen kahden ukrainalaisen balettiryhmän tulkintoina – kiovalaisten Joutsenlampi nähdään sunnuntaina, odessalaisten kahden viikon päästä

Jout­se­net lii­hot­ta­vat Oulun Ma­det­ojan salissa kahteen ot­tee­seen kahden uk­rai­na­lai­sen ba­let­ti­ryh­män tul­kin­toi­na – kio­va­lais­ten Jout­sen­lam­pi nähdään sun­nun­tai­na, odes­sa­lais­ten kahden viikon päästä

02.12.2022 05:00 1
Tilaajille
Kiova Grand Ballet saapuu joulukuussa Ouluun – Madetojan salissa nähdään Joutsenlampi

Kiova Grand Ballet saapuu jou­lu­kuus­sa Ouluun – Ma­det­ojan salissa nähdään Jout­sen­lam­pi

14.10.2022 09:00
Ooppera ja Baletti vierailee keväällä 2023 Oulussa ja Rovaniemellä

Ooppera ja Baletti vie­rai­lee ke­vääl­lä 2023 Oulussa ja Ro­va­nie­mel­lä

18.08.2022 15:00
Tilaajille
Arvio: Mahla virtaa näyttämöllä kauniina – oululaisen balettituotanto Tenhon neljäs kantaesitys vakuuttaa visuaalisuudellaan

Arvio: Mahla virtaa näyt­tä­möl­lä kau­nii­na – ou­lu­lai­sen ba­let­ti­tuo­tan­to Tenhon neljäs kan­ta­esi­tys va­kuut­taa vi­suaa­li­suu­del­laan

12.08.2022 11:05
Tilaajille
Koivun henki on unelmien täyttymys – Jouni Uosukainen saa oululaisessa Mahla-baletissa tanssia kuin ihailemansa Nijinsky

Koivun henki on unel­mien täyt­ty­mys – Jouni Uo­su­kai­nen saa ou­lu­lai­ses­sa Mah­la-ba­le­tis­sa tanssia kuin ihai­le­man­sa Ni­jins­ky

24.06.2022 10:04 1
Tilaajille
Parkinson-baletti vapauttaa kehon ja mielen jumeja – Suosittuja kursseja on Oulussa tarjottu jo kaksi vuotta

Par­kin­son-ba­let­ti va­paut­taa kehon ja mielen jumeja – Suo­sit­tu­ja kurs­se­ja on Oulussa tar­jot­tu jo kaksi vuotta

11.06.2022 18:00
Tilaajille
The National Ballet of Odessan Joutsenlampi nähdään Oulussa joulukuussa

The Na­tio­nal Ballet of Odessan Jout­sen­lam­pi nähdään Oulussa jou­lu­kuus­sa

10.06.2022 14:00
Vanha Kaleva: Liikemies Riikonen kohtasi Laatokan rannalla käärmeiden leirin

Vanha Kaleva: Lii­ke­mies Rii­ko­nen kohtasi Laa­to­kan ran­nal­la käär­mei­den leirin

31.05.2022 10:00 1
Tilaajille
Baletilta valtavat taikakukat kevään iloksi lastenosastolle: "Laitamme ilon kiertämään"

Ba­le­til­ta val­ta­vat tai­ka­ku­kat kevään iloksi las­te­no­sas­tol­le: "Lai­tam­me ilon kier­tä­mään"

16.05.2022 06:02 2
Sadat pikkutanssijat valloittavat Oulun teatterilla – balettipalapeli on lavan takana huoltajien avustuksella hallussa

Sadat pik­ku­tans­si­jat val­loit­ta­vat Oulun teat­te­ril­la – ba­let­ti­pa­la­pe­li on lavan takana huol­ta­jien avus­tuk­sel­la hal­lus­sa

03.04.2022 06:02 3
Sota kurittaa kulttuuriakin: Moskovan baletin Joutsenlampi-kiertue Suomessa peruttu, pietarilaisten balettiesitys toukokuussa vielä epävarma

Sota ku­rit­taa kult­tuu­ria­kin: Mos­ko­van baletin Jout­sen­lam­pi-kier­tue Suo­mes­sa pe­rut­tu, pie­ta­ri­lais­ten ba­let­ti­esi­tys tou­ko­kuus­sa vielä epä­var­ma

28.02.2022 13:34 2
Tilaajille