Kaleva selvitti: Täl­lai­nen on Oulun tee­kult­tuu­ri – ­mu­kaan mahtuu muu­ta­kin kuin pus­si­tee­tä

Luitko jo tämän: Ou­lu­lai­nen Jaakko Tai­val­oja tietää, miten tiu­kas­sa huu­me­nuo­ren leima on – siksi hän auttaa nyt muita

Kolumni: So­ti­laal­li­nen tur­val­li­suus ei voi olla tabu jour­na­lis­mis­sa

A-kiltatoiminta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Janin pää heräsi, että pitää loppua se homma

26.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jäikö korkki auki ke­sä­lo­man jäl­keen?

27.08.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ret­kah­dus on päih­de­riip­pu­vai­sel­le merkki siitä, että tar­vi­taan lisää taitoja toimia toisin

08.06.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Et voi soittaa koska ta­han­sa, etkä missä kun­nos­sa tahansa

01.05.2022 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ver­tais­tu­ki en­nal­ta­eh­käi­see päih­de­on­gel­mia – ja kan­nat­te­lee vaikka koko lop­pu­elä­män

12.11.2021 05:00
Tilaajille
Suomalaisessa kulttuurissa alkoholi on usein juhlien syy eikä seuraus, jolloin oma ongelmakäyttö voi jäädä huomaamatta: "Päälle päin näkyvä dokaaminen on jäävuoren huippu"

Suo­ma­lai­ses­sa kult­tuu­ris­sa al­ko­ho­li on usein juhlien syy eikä seu­raus, jolloin oma on­gel­ma­käyt­tö voi jäädä huo­maa­mat­ta: "Päälle päin näkyvä do­kaa­mi­nen on jää­vuo­ren huippu"

15.08.2021 17:09 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Timo, älä jää yksin! – yh­tei­nen te­ke­mi­nen on mie­le­käs­tä ja koituu yh­tei­sek­si hyväksi

06.07.2021 18:00 2
Tilaajille
"Minulla oli hyvä lapsuus, mutta elämä meni omalla kohdallani vain näin" – Arja Räinä eli rankkoja viinanhuuruisia vuosia ja toimii nyt vertaistukena päihdeongelmien kanssa kamppaileville

"Mi­nul­la oli hyvä lap­suus, mutta elämä meni omalla koh­dal­la­ni vain näin" – Arja Räinä eli rank­ko­ja vii­nan­huu­rui­sia vuosia ja toimii nyt ver­tais­tu­ke­na päih­de­on­gel­mien kanssa kamp­pai­le­vil­le

08.03.2021 19:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuntien vas­tuul­le jää muun muassa eh­käi­se­vä päih­de­työ, ja siihen kan­nat­taa kunnan oman toi­min­nan lisäksi satsata yh­teis­työs­sä jär­jes­tö­jen kanssa

06.02.2021 08:00
Tilaajille
Talousarvioesitys leikkaisi A-killoiltakin rahoitusta rajusti, syyskuun budjettiriihen toivotaan parantavan tilannetta – Toiminnanjohtaja: Leikkausten inhimillinen hinta olisi kova

Ta­lous­ar­vio­esi­tys leik­kai­si A-kil­loil­ta­kin ra­hoi­tus­ta ra­jus­ti, syys­kuun bud­jet­ti­rii­hen toi­vo­taan pa­ran­ta­van ti­lan­net­ta – Toi­min­nan­joh­ta­ja: Leik­kaus­ten in­hi­mil­li­nen hinta olisi kova

23.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Al­ko­ho­lis­tin lä­hei­sen ongelma ei ole ki­reäs­sä pipossa

02.07.2020 06:30
Tilaajille