A-kiltatoiminta
Talousarvioesitys leikkaisi A-killoiltakin rahoitusta rajusti, syyskuun budjettiriihen toivotaan parantavan tilannetta – Toiminnanjohtaja: Leikkausten inhimillinen hinta olisi kova

Ta­lous­ar­vio­esi­tys leik­kai­si A-kil­loil­ta­kin ra­hoi­tus­ta ra­jus­ti, syys­kuun bud­jet­ti­rii­hen toi­vo­taan pa­ran­ta­van ti­lan­net­ta – Toi­min­nan­joh­ta­ja: Leik­kaus­ten in­hi­mil­li­nen hinta olisi kova

23.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Oravisjärvi Irja, Vehkalahti Sinikka, Mäki Kirsi

Al­ko­ho­lis­tin lä­hei­sen ongelma ei ole ki­reäs­sä pipossa

02.07.2020 06:30 0
Tilaajille